Rydd Herrens veier

Advents-messe i Sta Sunniva feires dette året på 11. desember, 3. søndag i advent, med fr. Tom Hængsle som prest.

Døperen Johannes er en sentral advents-figur. Det var langt mellom juleborda i ørkenen der han levde. Han livnærte seg på det naturen bød på: Gresshopper og villhonning. Vi må finne veien og redde vår sjel gjennom julegatene i den masete førjulskulturen.

Viktigst i Johannes’ liv var tilbaketrekningen.  For å gi rom for åndelig konsentrasjon som trives best i det enkle, stille og mindre ambisiøse livet. Likeså idag.

Slik også i juleevangeliet. Ikke tingene men tilbedelsen er poenget. Den himmelske gjesten er uunnseelig. For å tilbe ham, må han får være nr 1. Adventstiden er tid for denne åndelige omvendelsen.johannes-doyparen-2

Gå, Sion, din konge i møte

Søndag 13. november kl. 11.00 feires kirkeårets siste messe i Sta Sunniva menighet. Slutten av kirkeåret drar oss med helt til slutten av det siste kirkeår, når Jesus kommer igjen og døren til det himmelske bryllup åpnes.

I Jesu fortelling om de ti brudepiker formanes vi til åndelig beredskap i de siste tider. Idag lokkes og dras vi av makter som vil dra oss bort fra Herrens vei. Vær på vakt mot nyreligiøsitet, mot avguderi, mot likegyldighet og vantro. Og ha alltid troens lampe brennende.brudemoyane

Velkommen i kirken i Haugeveien 35 på Nordnes på søndag. Prest denne søndagen er fr Ottar Mikael Myrseth.

22. søndag etter pinse

I himmelen på jorden.

Sta Sunniva menighet feirer messe søndag 16. oktober kl. 11.00.

Guds folk har en hvile i vente, skriver Hebreerbrevet (Hebr 4). Slik Skaperen hvilte på den syvende dag. Jesus inviterer en sliten generasjon: “Mitt åk er godt og min byrde lett. Det er hvile jeg vil gi dere.”

I en tid med generelt høye turtall, mandylionvoksende fritidsindustri og oppskrudde effektivitetskrav i arbeidslivet, er dette en guddommelig invitasjon til en sliten generasjon. Møtetrette, utbrente, overbelastede som reiser til Syden og på hytta for å ta seg inn igjen, men like fullt møtes av mandag morgen blues.

Jesu invitasjon er å søke hvilen et annet sted.

Mer om dette i messen på søndag 16. oktober.

Evangelietekst: Matt 11,25-30

Vel møtt til messe. Prest er fr Asle Ambrosius Dingstad.

18. søndag etter pinse

I Sta Sunniva feires messe søndag 18. september kl. 11.00.

Dette er 18. søndag etter pinse som har veien inn i Guds rike som tema. Der veien er smal og døren er trang.

Hvordan kan menneske da bli frelst? Jesus trøster alle som søker Guds rike med at Han er veien, sannheten og livet. Men somme som var de siste, skal bli de første, og noen som var de første skal bli de siste.

Mer om dette i messen på søndag 18. september.

Evangelietekst: Luk 13,22-30

Vel møtt til messe på søndag. Prest er fr Tom Hængsle.c312bb15d84b5cbcadbf9a50eba388c7

14. søndag etter pinse

Høstens messefeiring i Sta Sunniva starter søndag 21. august, som er 14. søndag etter pinse. Prest er fr Lauritz Elias Pettersen.

Dette er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken. Iflg Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både dem som elsker ham og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender, våre lommebøker.

Det handlar om å oppdage sammenhengene mellom mellom himmelen og jorden, mellom det guddomelige og det menneskelige: At vårt forhold til hverandre speiler vårt forhold til Gud. Han er barmhjertig. Derfor er barmhjertighet den målestokk vi skal måle både menighet og menigmann med.

good-samaritan-icon-578
Vel møtt til messe.

Den hellige messe

feires hver måned i Sta Sunniva menighet, på søndag kl. 11.00

21. august, 14. søndag e. pinse med fr Lauritz Elias Pettersen
18. sept, 18. søndag e. pinse med fr Tom Hængsle
16. okt, 22. søndag e. pinse med fr Asle Ambrosius Dingstad
13. nov, søndag før domssøndag med fr Ottar Mikael Myrseth
11. des, 3. søndag i advent.

Velkommen i kirken i Haugeveien 35 på Nordnes disse søndagene.
Dessuten blir det som oftest bibel- eller tematime i forkant av de søndagene det er messe-feiring. Interesserte kan melde seg til fr Ottar Mikael på tlf 98876761.

5. søndag etter pinse

Rettferdighet og barmhjertighet

Det feires messe i Sta Sunniva menighet søndag 19. juni kl. 11.
Søndagens tema er dommen. Vi fellet dommer daglig, i all vår kontakt med andre menneske. Men Gud skal også felle dom en dag, en endelig dom. De to henger sammen, for Gud står bak min neste. Hver gang jeg har med et annet menneske å gjøre, står jeg ansikt til ansikt med Gud. Derfor er det hverken du eller jeg som skal dømme vår neste. Dommeren er bare Gud.

Og Jesus kan si om dommen på den siste dag: ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” Gud skal telle våre barmhjertighetsgjerninger. Hos ham henger rettferdighet og barmhjertighet på det nærmeste sammen.

Velkommen til kirken i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien 35, på Nordnes. Søndag 19. juni kl. 11 med fr Lauritz Elias Pettersen som prest.
c312bb15d84b5cbcadbf9a50eba388c7

PINSEVESPER

…. og på pinseaften møtes vi til vesper kl. 18.00
Velkomen i kirken i Sjøfarendes, Haugeveien 35 på Nordnes i Bergen.

Pinsedag

“Det ånder himmelsk over støvet”, synger Grundtvig. Femti dager etter fullføres Kristi påskegjerning. Pinse er påskens fullbyrdelse. Kristus vant seier over synden og døden så han kunne utgyde sin livgivende Ånd og fornye hele skaperverket.

Mennesket og og naturen er skapte av Gud og han skapte det godt. Men bare Gud har liv i seg selv, og bare det har liv som Han gir sin livgivende Ånd. Kropp og ånd hører sammen. Lenge har vi i vår kultur fortrengt og fornektet den åndelige dimensjon. Men uten Guds Ånd flater alt ut, mister si dybde, sin styrke, sin glans og sin meining.

Pinsefesten er kirkens rop etter Guds fornyende Ånd, utrent over alt som er. I tro Pentecost1på det salmisten synger: “Du sender ut din Ånd, og liv blir skapt, hele jordflaten fornyer du” (Sal 104,30).

Pinsedagen feires i Sta Sunniva menighet søndag 15. mai kl. 11 med fr Ottar Mikael Myrseth som prest.

Velkommen til kirke i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien 35, på Nordnes.

2. søndag i påsketiden

Påskens messe holdes andre søndag i påsketiden, søndag 3. april. Evangeliet forteller om disiplenes dramatiske fiskefangst på Tiberiassjøen noen dager etter påske. Den oppstaFiskefangsten - storendne Jesus er back in business og holder sitt søndaglige stevnemøte med dem.

Disse første møtene mellom den oppstandne og disiplene setter en standard. Jesus deler sitt testamente med de troende, her og til alle tider. Det som startet i Gallilea, sluttes her. Ringen sluttes.

Som den oppstandne er han tilbake for å gi de ille medfarne fårene en hyrde. Han er selv deres hyrde, men nå innsetter han hyrder som i apostolisk orden skal sørge for dem i hans fravær inntil han kommer igjen. Guddommelig omsorg.

I Sta Sunniva denne søndagen gjør hyrden fr Tore Andreas Andersen tjeneste.

Velkommen til kirke i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien 35, på Nordnes.