Kampen for tilveret

Det blir messe i Sjøfarendes kapell, Haugeveien, Nordnes, søndag 12. mai kl.11.

Kampen for tilveret

I 2000 år har Kyrkja vore truga av utrydding. Dei fornuftigare, klokare og meir relevante ville styre henne frå hovudkontora og ikkje frå himmelen. Men regima har falle, og kyrkja «… is marching on.» Som symbolet for verdiar som er annleis og det livet som er usynleg. I tru på at ho skal sigre over …

Les mer

Agnus Dei qui tollis peccata mundi

Pasjonssøndag innleier ei veke med fordjuping av påskeførebuingane. Jesus kom i nærkontakt med dødens lakeiar. Vi kan øve oss i å gå i hans spor. Berre syndarar, menneske med ei historie, treng ein forsonar. Smålege fightar med våre næraste, skammelege tankar, synd i gjerningar og ord – alt dette forvandla ved nåden Han omsluttar oss …

Les mer

Med korsmerket mot påske

Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Derfor må våre liv fylles med mer enn brød og sirkus, mer enn karneval og …

Les mer

HAN LÆRTE OSS JESUSBØNA

«Herre Jesus Kristus, Guds Son, miskunna deg over meg.» Den blinde ved Jeriko såg det dei sjåande var blinde for. Han lære generasjonar av truande å be. Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. Bartimeus kjende att det guddomelege nærveret. Difor bad …

Les mer

Teneste og forteneste

I mitt livs puslespel finst bitar som for meg verkar unyttige. Men i det guddomelege auget er ei større oversikt enn mi.  Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt at vi med handa på hjartet kan seie «vi har berre gjort skyldnaden vår». Når Jesus møter opp på vår tids NAV-torg, tek han …

Les mer

Givertjenesten – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Les mer

Translate »