4. søndag etter epifania

Tro lever ikke av miraklet, men av ordet. Det er Jesu ord som skaper. Det skaper «hva det nevner, det fyller dalene på jord og høydene utjevner,» sier Grundtvig.

Til alle tider har folk hatt hang til å ville kjøpslå med Gud, eller  bruke Gud til egne formål. Gud får være ’attåt’. Embetsmannen i Kapernaum, som opptrer i evangeliet for kommende søndag, viste derimot Gud tilllit. Hans tillit har gått inn i nattverdliturgien vår: “Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir min sjel helbredet.».

Tilliten er poenget. Ikke minst for den som ikke får syn for segn. “Salige er de som ikke ser,» sier Jesus, «og likevel tror.”

Vel møtt til messe i Sta Sunniva menighet, i Døvekirken, Kalfarveien 77, Bergen, søndag kl. 18.

Sta. Sunniva menighet

Andre søndag i advent

F561astetider er tider for å ta en realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, være mer reflekterte og tenke igjennom hvor man står i forhold til kirka og det åndelige livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærere sin åndelig veileder, søke skriftemål og forbedre seg på høytida som alltid kommer etter en fasteperiode.

Advent er ei slik fastetid, og vi feirer andre søndag i advent 4. desember klokka 11.00 i Bergen Døvekirke, Kalfarveien 77. Velkomen!

Kristi kongefest

Likegyldighet er verdens mest lettvinte livsløgn. At det finnes ingen Gud. Ingen djevel.

Ingen å stå til ansvar for. Intet å stå til ansvar med. Da gjør jeg med mitt som jeg selv vil.

Resultatet er gjerne et selvsentrert menneske. Likegyldighet er som kjent kjærlighetens motstykke.

Kirkeårets siste søndag kaller oss til regnskap for det livet vi har fått som gave.

Denne søndagen, Kristi kongefest, feirer vi med hvit farve. For Kongen som skal dømme
oss, styrer sitt rike med barmhjertighet og betaler vår skyld med sitt eget blod.
“Konge stor i makt og velde, du som let din nåde gjelde, frels meg du, all kjærleiks kjelde.”

Vel møtt til messe i Døvekirken, Bergen, søndag 20. november kl. 11.00.

22. s. etter pinse – Keisar og gallilear

«Betalar ikkje Meisteren dykkar skatt?» Peter må svare for Jesus, og svaret er «ja». Det er ei guddomeleg ordning at styresmakta skal støttast. Men keisaren må også passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje, har han eit problem.

Det gjeld ikkje berre keisarar i eineveldet. Det gjeld også demokratiske folkeforsamlingar. Dei har forklaringsproblem når samfunnet legg til grunn at all makt går ut frå dei, anten det er frå kongen eller frå folket, som diktatur eller som demokrati. Då er det ‘tampen brenn’. Då vert vår lojalitet sett på prøve. Når keisaren vil forvalte sanninga, då må vi velje side.

Vel møtt til messe i Sta Sunniva menighet, Døvekirken, Kalfarveien 77, Bergen, søndag 6. november kl. 11.00.

20. s. etter pinse – Jeg var blind, nå ser jeg!

Søndagens evangelietekst er om den blinde mannen som ble seende. «Jeg var blind, nå ser jeg», sier mannen til fariseerne, men de vil ikke høre på de gode nyhetene han har å fortelle. De vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje, og slik er det ofte med oss også. Vi vet hvem som er sanne kristne og hvem som ikke er det.

Til dette svarer Origenes i en kommentar: «Om Gud ikke hører en synder, hvem hører han da?» og svarer selv: «Frelseren hører de som vender seg til ham i anger selv om de ikke har sluttet å synde». Mer om dette under liturgien søndag 23. oktober kl. 18.00 i lokalene til Bergen døvekirke (Kalfarveien 77). Velkommen!

17. søndag etter pinse – Lasarus blit vekket til live

Da Jesus var ferdig med å be, sa han: “Lasarus, kom ut!” Det samme sier Jesus til enhver av oss; “Kom ut!” Jesus kaller oss ut av de gravene vi befinner oss i, ut av vår trelldom, for vi skal ikke leve i mørket, men i lyset. Vi skal ikke leve i frykt, men i tro. Derfor avslutter også Jesus søndagens evangelietekst (Joh. 11: 17-46) med ordene: “Løs ham, kom ut!” – ord som også gjelder oss.

Velkommen til høymesse søndag 2. oktober klokken 11:00.

16. søndag etter pinse – Marta og Maria

Avfotografering av ikonet “The guiding virgin”. ROØ

Det er mange måter å være en Jesu Kristi etterfølger. I søndagens tekst får vi høre om to som valgte hver sin måte; søstrene Marta og Maria. Der Marta valgte den travle tjenestens vei, valgte Maria å sitte lyttende ved Jesu føtter: “Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne”, sier Jesus.

Vi har alle lett for å nærme oss Herren på samme måte som Marta. Derfor er Jesu ord også til oss, for å velge den gode del, er å velge å relasjon fremfor prestasjon. Mer om dette under liturgien søndag 25. september kl 18.00 i lokalene til Bergen døvekirke (Kalfarveien 77). Velkommen!

14. søndag etter pinse

good-samaritan-icon-578

Denne søndagen er det nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken, og i følge Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både de som elsker ham, og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender og våre lommebøker.

Det hele handler altså om å oppdage sammenhengene mellom himmelen og jorden. Det handler om  linken mellom det guddommelige og det menneskelige: At vårt forhold til hverandre speiler vårt forhold til Gud.

Han er barmhjertig. Derfor er barmhjertighet den målestokk vi skal måle både menighet og menigmann med.

Velkommen til messe søndag 11. september klokken 18.00 i lokalene til Bergen døvekirke.

12. s. etter pinse – fariseeren og tolleren

Uansett hvilken god gjerning Jesus gjorde, uansett hvilket strålende inspirert budskap han underviste om og uansett hvor mange demoner han kastet ut, hadde fariseerne noe å si om det. De fant den mørke skyen bak enhver sølvkant.

I møte med den selvrettferdige fariseeren prøver Jesus i dagens evangelietekst å si noe om hvem som egentlig er rettferdiggjort.

Velkommen til messe søndag . 28. august klokken 18.00 i lokalene til Bergen døvekirke.