10. søndag etter pinse

“Alle våre rikdommer har vi på lån fra Gud og er satt av til de fattige slik at vi kan få hundrefold belønning tilbake. For de fattige vi deler våre rikdommer med, vil være våre venner og naboer i de evige boliger”, sier Johannes Chrysostomos.

Med disse ordene bringer han oss rett inn i temaet for den tiende søndagen etter pinse. Velkommen til messe søndag 14. august klokken 18.00 i lokalene til Bergen døvekirke. Biskop Ottar Mikael Myrseth preker.