14. søndag etter pinse

good-samaritan-icon-578

Denne søndagen er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken, og i følge Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både de som elsker ham, og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender og våre lommebøker.

Det hele handler altså om å oppdage sammenhengene mellom himmelen og jorden. Det handler om  linken mellom det guddommelige og det menneskelige: At vårt forhold til hverandre speiler vårt forhold til Gud.

Han er barmhjertig. Derfor er barmhjertighet den målestokk vi skal måle både menighet og menigmann med.

Translate »