14. søndag etter pinse

good-samaritan-icon-578Dette er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken. Iflg. Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Far. Han elsker både dem som elsker ham, og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender, våre lommebøker.

Det handlar om å oppdage sammenhengene mellom mellom himmelen og jorden, mellom det guddomelige og det menneskelige: At vårt forhold til hverandre speiler vårt forhold til Gud. Han er barmhjertig. Derfor er barmhjertighet den målestokk vi skal måle både menighet og menigmann med.

Translate »