16. søndag etter pinse – Marta og Maria

Avfotografering av ikonet “The guiding virgin”. ROØ

Det er mange måter å være en Jesu Kristi etterfølger. I søndagens tekst får vi høre om to som valgte hver sin måte; søstrene Marta og Maria. Der Marta valgte den travle tjenestens vei, valgte Maria å sitte lyttende ved Jesu føtter: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne», sier Jesus.

Vi har alle lett for å nærme oss Herren på samme måte som Marta. Derfor er Jesu ord også til oss, for å velge den gode del, er å velge å relasjon fremfor prestasjon.

Translate »