2. søndag i påsketiden

Påskens messe holdes andre søndag i påsketiden, søndag 3. april. Evangeliet forteller om disiplenes dramatiske fiskefangst på Tiberiassjøen noen dager etter påske. Den oppstaFiskefangsten - storendne Jesus er back in business og holder sitt søndaglige stevnemøte med dem.

Disse første møtene mellom den oppstandne og disiplene setter en standard. Jesus deler sitt testamente med de troende, her og til alle tider. Det som startet i Gallilea, sluttes her. Ringen sluttes.

Som den oppstandne er han tilbake for å gi de ille medfarne fårene en hyrde. Han er selv deres hyrde, men nå innsetter han hyrder som i apostolisk orden skal sørge for dem i hans fravær inntil han kommer igjen. Guddommelig omsorg.

I Sta Sunniva denne søndagen gjør hyrden fr Tore Andreas Andersen tjeneste.

Velkommen til kirke i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien 35, på Nordnes.