20. s. etter pinse – Jeg var blind, nå ser jeg!

Søndagens evangelietekst er om den blinde mannen som ble seende. «Jeg var blind, nå ser jeg», sier mannen til fariseerne, men de vil ikke høre på de gode nyhetene han har å fortelle. De vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje, og slik er det ofte med oss også. Vi vet hvem som er sanne kristne og hvem som ikke er det.

Til dette svarer Origenes i en kommentar: «Om Gud ikke hører en synder, hvem hører han da?» og svarer selv: «Frelseren hører de som vender seg til ham i anger selv om de ikke har sluttet å synde».

Translate »