22. søndag etter pinse

I himmelen på jorden.

Sta Sunniva menighet feirer messe søndag 16. oktober kl. 11.00.

Guds folk har en hvile i vente, skriver Hebreerbrevet (Hebr 4). Slik Skaperen hvilte på den syvende dag. Jesus inviterer en sliten generasjon: “Mitt åk er godt og min byrde lett. Det er hvile jeg vil gi dere.”

I en tid med generelt høye turtall, mandylionvoksende fritidsindustri og oppskrudde effektivitetskrav i arbeidslivet, er dette en guddommelig invitasjon til en sliten generasjon. Møtetrette, utbrente, overbelastede som reiser til Syden og på hytta for å ta seg inn igjen, men like fullt møtes av mandag morgen blues.

Jesu invitasjon er å søke hvilen et annet sted.

Mer om dette i messen på søndag 16. oktober.

Evangelietekst: Matt 11,25-30

Vel møtt til messe. Prest er fr Asle Ambrosius Dingstad.