Advent

561Advent er en periode med fire søndager, som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre måter. Først kommer han til oss som det lille barnet i krybben. Så har Kristus et siste komme i makt og herlighet og til slutt kommer Jesus til alle de som kommer til han – jf. Joh. 14:23.

Advent er ei tid for alvor og bot. Advent er en fasteperiode og en skrifteperiode. Den liturgiske fargen er blå/fiolett, og vi bruker ikke lenger Gloria-leddet i liturgien. Den vanlige nattverdsbønna blir bytta ut med eukaristibønna etter st. Basilius, og prekenene blir dempa.

Translate »