Alle gudstjenester innstilt t.o.m. 13. april

I samsvar med videreføringen av smittevernstiltakene fra regjering og norske helsemyndigheter avlyses alle gudstjenester og annen åpen møtevirksomhet i regi av Den nordisk-katolske kirke frem til over påske til og med 13. april.

Dette betyr ikke at påsken er “avlyst”, men at deltagelse i feiringen må skje på annen måte. Blant annet vil det i forbindelse med påskens høytider bli publisert andaktsbetraktninger på våre hjemmesider.

Ytterligere informasjon om virksomheten vil følge i takt med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.

I bønn for alle i vårt samfunn som på forskjellige måter er rammet av denne situasjonen.

+Roald Nikolai