Andre søndag etter epifania

Lukas 2,42-52: Guds søndagsskole

Jesus inntar templet i Jerusalem for å sette preg på det. Det blir en opp-ned søndagsskole.

Den minste får lære de største. Den siste blir den første. Han underviser i den gamle pakts hemmeligheter til forundring for de skriftlærde. Barnet har innsikter som de store mangler.

Gud åpenbarer åndelige innsikter for de som har barnets sinn. Jesus holder fram et barn når han blir spurt om de største i himmelriket.

Foreldrene til 12-åringen skjønte lite av det som foregikk. Trolig ikke de skriftlærde heller. Men mor Maria gjemte ordene hans i sitt hjerte. Og disse ordene har noe å si til oss som idag vil være som ham.

Translate »