Andre søndag etter epifania

I innleiinga si til den andre søndagen etter epifania skriv fr Ottar Mikael at: «“Visste de ikkje at eg lyt vera i huset åt Far min,” er replikken 12-åringen Jesus parerer mor Maria si anklage med.

Barndoms- og ungdomsåra i Jesu liv er langt på veg løynde år som har gitt høve til mykje spekulasjon. Viktigast er nok kyrkjefaderen Ireneus’ ord om at Jesus levde som barn for å vere frelsar for alle born, som tenåring for å kunne frelse tenåringar og som vaksen og gamal for å kunne vere deira frelsar.

Men ‘home base’ for han er i Guds tempel. Dermed gir han ein viktig retningsvisar også for oss og våre liv. Visste ikkje du at du treng å vera i huset åt din himmelske Far? Han er der for å møte deg».

Med desse orda ønskjer vi alle velkomne til liturgi i Sta. Sunniva menighet førstkomande søndag klokka 11.00. Fr. Olav Paulinus er celebrant, og evangelieteksten er Luk. 2,22-40.