Andre søndag i advent

F561astetider er tider for å ta ein realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, vere meir reflekterte og tenkje igjennom kvar ein står i forhold til kyrkja og det åndelege livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærare sine åndelege rettleiarar, søkje skriftemål hos prestane og førebu seg på høgtida som alltid kjem etter ein fasteperiode.

Advent er ei slik fastetid, og vi feirar andre søndag i advent 5. desember klokka 18.00 i Bergen Døvekyrkje, Kalfarveien 77. Velkomen!