Andre søndag i fastetiden

En av dagens tekster er om Jakob som kjemper med Gud ved Jabboks vadested. For de kristne fedrene representerer denne teksten kjernen i det åndelige livet. Det er den åndelige kampen som leder til indre ro. Belønningen er å se Gud.

Det faktum av kampen slutter ved daggry viser at for dem som lever i lyset, så er det likvel ingen kamp. Det er Gud som kommer til Jakob og lar seg kjempe med. Det samme ser vi i dagens evangelietekst (Matt. 15:21-28). Det er Jesus som oppsøker hedningeområdene og der møter den kanaaneiske kvinnen som får kjempe for sin datters legedom.

Translate »