Arrangementer 2020

Sett av datoene allerede nå og følg med på oppdateringene her og på de lokale hjemmesidene.

30. april

Bispevielse i St. Stanislaus katedralen i Scranton.

16.-17. mai

Innsettelse av biskop Ottar Mikael Myrseth i St. Johannes Døperen kirke. Innsettelsesmesse lørdag 16. mai kl. 12, etterfulgt av mottagelse på Lovisenberg Gjestehus kl. 14. Høymesse søndag kl. 10.

21. mai

Prostistevne Kristi Himmelfartsdag med messe og foredrag i regi av St. Johannes Døperen menighet.

13.-14. juni

Messe og foredrag med samtale v/biskop Ottar Mikael i Kristiansand.

6.-8. november

Høstkonferanse på Gran. Tema i år: “Fra barnetro til voksentro”.

Internasjonalt

7.-9. februar

Teologisk konferanse i Scranton-unionen: “How are we to survive the present crisis of the Christian faith?”, Mainz, Tyskland.

16.-18. mars

The Union of Scranton Convocation III for Restoration and Renewal of the Undivided Church: Through a renewed Catholicity. Madison, Connecticut.