Arrangementer 2021

Sett av datoene allerede nå og følg med på oppdateringene her og på de lokale hjemmesidene.

12. -13. mai 2021

Bispevigsel og innsettelse er utsatt fra mai i år til høsten. Ny dato vil bli kunngjort når vi har oversikt over smittesituasjonen og mulighetene for å reise utenlands.

29.-31. oktober 2021

Høstkonferanse på Gran. Nærmere informasjon om programmet vil komme senere.