Askeonsdag – med korsmerket mot påske

Askeonsdag innleder fastetiden med en påminning om døden. Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen.

Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Menneskene er Guds glede. Han har skapt oss til stjerne i sitt skaperverk.

Derfor må våre liv fylles med mer enn brød og sirkus, mer enn karneval og fest.

Vi holder faste for å lære hvem vi hører til og at vi lever av brød, men ikke av brød alene. Fastetiden har tre grunnpillarer: Bønn, faste og almisser.

Det handler om messefeiring, bønnetider, gi tid til Gud, gi til trengende, om ettertanke, oppgjær med det andre som bruker meg, styrer meg og stjeler meg. «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.»

Translate »