Askeonsdag

Ash Wednesday-thumb-400x268

Kommende onsdag er det askeonsdag. Dette er en minnedag som markerer begynnelse på den store fasten som varer frem til påskenatt.

Askeonsdag er en dag der vi minnes menneskets dødelighet. Derfor er det vanlig å tegne kirkegjengerne med et askekors i pannen – «Kom i hu menneske at du er støv og til støv skal du vende tilbake – laget av palmegrenene fra fjorårets palmesøndag og gjerne blandet med fjorårets hellige oljer.

Vi markerer overgangen til fastetiden med akseonsdagsmesse i kirken klokka 18.00. Tekstene er hentet fra Joel 2: 12-19 og Matteus 6:1-6,16-21. Fasteliturgi.

Leave a Reply