Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Kampen for tilveret

I 2000 år har Kyrkja vore truga av utrydding. Dei fornuftigare, klokare og meir relevante ville styre henne frå hovudkontora og ikkje frå himmelen. Men regima har falle, og kyrkja «… is marching on.» Som symbolet for verdiar som er annleis og det livet som er usynleg. I tru på at ho skal sigre over …

Fortsett å lese

Agnus Dei qui tollis peccata mundi

Pasjonssøndag innleier ei veke med fordjuping av påskeførebuingane. Jesus kom i nærkontakt med dødens lakeiar. Vi kan øve oss i å gå i hans spor. Berre syndarar, menneske med ei historie, treng ein forsonar. Smålege fightar med våre næraste, skammelege tankar, synd i gjerningar og ord – alt dette forvandla ved nåden Han omsluttar oss …

Fortsett å lese

Brød til liv

Mat har vore mennesket si grunnfreisting. I Paradis åt dei den forbodne frukta. Resultatet vart at mennesket må døy. Dei ville gjere seg uavhengige av Gud. Mennesket som et sitt brød utan å be bordbøn, vert sin eigen slave. Når Jesus gjer brødunderet, gjenopprettar han Guds opphavlege meining: At brødet og livet er gåve frå …

Fortsett å lese

Med korsmerket mot påske

Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Derfor må våre liv fylles med mer enn brød og sirkus, mer enn karneval og …

Fortsett å lese

HAN LÆRTE OSS JESUSBØNA

«Herre Jesus Kristus, Guds Son, miskunna deg over meg.» Den blinde ved Jeriko såg det dei sjåande var blinde for. Han lære generasjonar av truande å be. Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. Bartimeus kjende att det guddomelege nærveret. Difor bad …

Fortsett å lese

Teneste og forteneste

I mitt livs puslespel finst bitar som for meg verkar unyttige. Men i det guddomelege auget er ei større oversikt enn mi.  Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt at vi med handa på hjartet kan seie «vi har berre gjort skyldnaden vår». Når Jesus møter opp på vår tids NAV-torg, tek han …

Fortsett å lese

Ventetid

Gud lærer folket sitt å vente. I Egypt, ved Babylons flodar, på Jesu tid og i våre dagar. «Sjå, eg kjem snart,» seier Jesus. Forventning konkurrerer med sløvsinn. Ventetida si bøn er: «Lat riket ditt kome.» Når Han oppfyller bøna, kan det samanliknast med dei ventande ti brurmøyane. Det meste er likt med dei. Alle …

Fortsett å lese

Oldkirkelig Forum Bergen

Velkommen til Oldkirkelig forum, lørdag 18.november kl.10.30 -1300 Tema: «Bønn i oldkirken» Hva kan vi lære av de første kristne om bønn? Søster Hanne-Maria Berentzen O.C.S.O har undervisningen. På den gamle klosterøya Tautra ble i 1999 grunnlagt et Mariakloster som tilhører Cistercienser-ordenen. Her er søster Hanne-Maria nonne med bønn som hovedoppgave. Hun har tidligere vært …

Fortsett å lese

Heldige eller hellige

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær / Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.» Alle Helgens dag er minnedag for de troende som er borte fra vår verden. Og samtidig i åndelig fellesskap med oss. I den himmelske hærskare er sikkert ansiktene til noen vi gjenkjenner. Engang kanskje …

Fortsett å lese

Keisar og gallilear

At keisaren skal ha sitt,  er ei guddomeleg ordning. Men keisaren må passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje, har han eit problem. Ikkje berre keisarar i einevelde. Like mykje demokratiske folkeforsamlingar. Dei har forklaringsproblem når samfunnet legg til grunn «all makt i denne sal». Kongen eller folket, diktatur eller demokrati – …

Fortsett å lese

Translate »