Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Ventetid

Gud lærer folket sitt å vente. I Egypt, ved Babylons flodar, på Jesu tid og i våre dagar. «Sjå, eg kjem snart,» seier Jesus. Forventning konkurrerer med sløvsinn. Ventetida si bøn er: «Lat riket ditt kome.» Når Han oppfyller bøna, kan det samanliknast med dei ventande ti brurmøyane. Det meste er likt med dei. Alle …

Fortsett å lese

Oldkirkelig Forum Bergen

Velkommen til Oldkirkelig forum, lørdag 18.november kl.10.30 -1300 Tema: «Bønn i oldkirken» Hva kan vi lære av de første kristne om bønn? Søster Hanne-Maria Berentzen O.C.S.O har undervisningen. På den gamle klosterøya Tautra ble i 1999 grunnlagt et Mariakloster som tilhører Cistercienser-ordenen. Her er søster Hanne-Maria nonne med bønn som hovedoppgave. Hun har tidligere vært …

Fortsett å lese

Heldige eller hellige

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær / Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.» Alle Helgens dag er minnedag for de troende som er borte fra vår verden. Og samtidig i åndelig fellesskap med oss. I den himmelske hærskare er sikkert ansiktene til noen vi gjenkjenner. Engang kanskje …

Fortsett å lese

Keisar og gallilear

At keisaren skal ha sitt,  er ei guddomeleg ordning. Men keisaren må passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje, har han eit problem. Ikkje berre keisarar i einevelde. Like mykje demokratiske folkeforsamlingar. Dei har forklaringsproblem når samfunnet legg til grunn «all makt i denne sal». Kongen eller folket, diktatur eller demokrati – …

Fortsett å lese

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (Hugs du skal døy)! Til dei …

Fortsett å lese

Studiesamling

«Når dere samles» er tittelen på et hefte med tekster om kirkens messefeiring. Heftet er nytt av året, og vi arrangerer tre studiekvelder denne høsten med tema hentet fra heftet. Første studiesamling er mandag 18. sept kl.18 i kapellet på Sjøfarendes, Nordnes. Denne kvelden vil vi samtale om hva som skjer nå en menighet samles. …

Fortsett å lese

Den takknemlige

«I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg …». Hver søndag. Hver messe. Slik starter nattverdbønnen. En innprenting som skal sitte i hodet på alle kirkegjengere. «Alltid og alle steder.» Takke. Det går an å takke Gud selvtilfreds, selvsentrert, blind og døv for andre mennesker. Nattverdbønnen lærer oss …

Fortsett å lese

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ein  døv som hadde vondt for å tala. Han vert løyst frå sitt handicap, og kan ikkje anna enn lova og prisa Gud. Han er gjenoppretta så han kan leva det livet Gud skapte han …

Fortsett å lese

Evangelium for rike?

«Du skal itte få ein dag i mårå,» seier Jesus til den rike mannen. Vi er rike. Vi har sikra framtida vår med verdas største pengefond. Finst det evangelium for rike? Der er ein avgrunn i livet, ein som ingen menneske kan kome over: Avgrunnen mellom det å leve av rikdom og å leve av …

Fortsett å lese

Begge beina på jorda

Usynlig vel som sjel og sinn, men det er lett å kjenne,’ skriver Grundtvig om Himmelriket. Det riket Jesus inntok på Kristi himmelfartsdag og der satte seg på kongsstolen. Dit tok han med seg den kroppen han fikk av mor Maria. Han tar det menneskelige med seg og legger grunnlaget for det vi tror på: …

Fortsett å lese

Translate »