Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Tredje søndag i advent

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi difor vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde …

Fortsett å lese

Advent

Advent er en periode med fire søndager, som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre måter. Først kommer han til oss som det …

Fortsett å lese

Korsmesse om høsten

14. september er korsmesse om høsten. Korsmesse er betegnelsen på to gamle minnedager om det hellige kors. Korsmessa om våren, 3. mai, var til minne om at korset vart funnet i Jerusalem av Helena, keiser Konstantins mor, år 326. Katolsk.no skriver om hendinga slik: Da Helena fant korset, tok hun med seg noen biter av …

Fortsett å lese

Barsok

Barsok er den gamle norske nemninga for Bartolomeus-messe, dagen til minne om apostelen Bartolomeus, ein av dei tolv Jesu apostlar. Apostelen Bartolomeus er ikkje mellom dei mest kjende apostlane. Han er nemnt i opprekninga over apostlar fleire stader i evangelia. Den kyrkjelege tradisjonen gjev oss likevel noko meir informasjon om livet til den heilage Bartolomeus. …

Fortsett å lese

Maria innsomning

Marias innsomning har lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne kyrkja denne dagen. Maria vitna på ein heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Ho som fødde Jesus, var Kristus-berar på ein særleg måte, men viser samstundes alle kristne at me òg skal vera Kristus-berarar i våre samanhengar. …

Fortsett å lese

Dagen for Kristi forklåring

Menneskets totale vondskap vart fullkomme forklart for heile skapningen den 6. august 1945 ved ei soppsky over byen Hiroshima. På same datoen feirar Den nordisk-katolske kyrkja saman med sine katolske venner både i aust og vest at Kristi fullkomne herlegdom vart forklart for heile skaparverket i form av ei sky rundt Tabor-fjellet i Galilea. Denne …

Fortsett å lese

Det lille brødunderet

I Evangeliet hører vi om hvordan en stor folkemengde fulgte etter Jesus, og de hadde ikke noe å spise. Jesus synes synd på folket, og han forretter det som har blitt kalt «det lille brødunder». Ut av syv brød metter Jesus omlag 4000 mennesker. Hva viser dette oss? Jo, Jesus har medlidenhet med oss og …

Fortsett å lese

Persok

29. juni feirer vi Persok. Dagen er til minne om apostlene Peters og Paulus’ martyrium. Begge endte sine liv i Roma under keiser Neros store forfølgelse av de kristne ca år 64. Apostelen Peter vart korsfesta, og ifølge kirketradisjonen vart apostelen Paulus halshugget på samme dag som Peters martyrium. På persok eller petersmesse, som dagen …

Fortsett å lese

Kyndelsmesse

2. februar er Kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos 12,2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i år 386. …

Fortsett å lese

Epifaniatiden

Epifania er festen til minne om Jesu fødsel og dåp og feires 6. januar. Epifania er på mange måter fortsettelsen av  juletiden. Det hele starter med de vise menns  besøk hos Jesusbarnet i stallen. De  viser oss hvem den nyfødte kongesønnen er og vitner om at alle folk skal tilbe barnet i krubben. Epifaniatiden ender med at Jesus …

Fortsett å lese

Translate »