Olav Paulinus Øien

Author's posts

Kyndelsmesse

2. februar er det kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos. 12: 2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i …

Continue reading

Epifaniatiden

Epifania er festen til minne om Jesu fødsel og dåp og feires 6. januar. Epifania er på mange måter fortsettelsen av  juletiden. Det hele starter med de vise menns  besøk hos Jesusbarnet i stallen. De  viser oss hvem den nyfødte kongesønnen er og vitner om at alle folk skal tilbe barnet i krubben. Epifaniatiden ender med at Jesus …

Continue reading

God jul!

Adventsfesten og generalvikaren

Sundag 8. desember blei fader Ottar Mikael Myrseth innsett som generalvikar i Den nordisk-katolske kyrkja. Sta. Sunniva menighet i Bergen var vertskap for storhendinga, og biskop Roald Nikolai Flemestad leidde først innsetjingsseremonien før han stod i spissen for den påfølgjande messefeiringa. – At eg blir generalvikar tyder at eg kan… les meir her. For fleire bilete frå dagen, gå …

Continue reading

Festhelg med bispevisitas

Slik ser helgen ut i sta. Sunniva menighet. 7. desember: Biskop Roald Nikolai Flemestad visiterer kl. 10.00-14.30: Samtale mellom biskop og kirkegjengere/interesserte. kl. 15:30-16:15: Biskopens samtale med kleresiet kl. 16.30-17.00: Biskopens samtale med menighetsrådet kl. 17:00-18:00: Visitasforedrag kl. 18.00: Vesper (Minnedag for Ambrosius) 8. desember: 2. søndag i advent. (Marias unnfangelse) Fr. Ottar Mikael Myrseth …

Continue reading

Kyrkjebladet for desember

Eit nytt kyrkjeår står for døra, og advent er den storslegne starten på dette året. I Sta. Sunniva kyrkjeblad for desember tek fader Ottar Mikael Myrseth oss med inn i denne tida: “Adventstida fører oss inn i andre dimensjonar enn gløgg, pepparkaker, ribbe og rakettar. Advent slår an tonen for den kristne kyrkja i alle …

Continue reading

Første søndag i advent

Kommende søndag markerer vi første søndag i advent. Advent er en periode med fire søndager som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre …

Continue reading

Advent og vinterfaste

Vi er midt i november og nærmar oss slutten på kyrkjeåret. I denne tida er det tydeleg at alt rundt oss blir mørkare. Dagane er kortare og natta lengre. Naturen lengtar etter vinterdvalen og evangelietekstane våre blir dystrare. Likevel kan vi i alt det mørke skimte eit lys og eit håp, for i det mørke …

Continue reading

Ingen tekstlesing i himmelliturgien

Dagens preike er skrive av den hl. Augustin, som var biskop i Hippo på 300- og 400-talet. Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått over frå døden til livet.  Det seier Jesus i dagens tekst. Me strever vel alle …

Continue reading

Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på. Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er døde …

Continue reading