Olav Paulinus Øien

Author's posts

St. Augustin av Hippo predikant

Dagens preike er skrive av den heilage Augustin, biskop i Hippo, som levde frå 354 til 430. Hans hovudtema ut frå dagens preiketekst er forholdet mellom Faderen og Sonen i Treenigheten. Då vår Herre Jesus Kristus talte til jødane, og gav så mange mirakuløse teikn og under, så var det berre nokon av dei som …

Continue reading

Hvem lader livet ditt?

Hvem lader livet ditt?, spurte Fr. Ottar Myrseth sta. Sunniva menighet i dag. Glimt fra dagens messe:

Prostebesøk

Førstkomande søndag feirer vi messe med besøk frå prosten Ottar Myrseth i Selja prost. Han skal preike over teksten i Markus 2:1-12. Fader Svein Bartolomeus er liturg. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 15:1-6. Nytestamentlig epistel er Rom. 4:1-8.

Mikkelsmesse

Førskommende søndag feirer vi Mikkelsmesse. Dette er en kirkehøytid viet til erkeengelen Mikael. Den feires 29. september hvert år. I Norge var Mikkelsmesse helligdag frem til 1770. Merket for Mikkelsmesse på primstaven er som regel en vekt, et attributt som har vært knyttet til Mikael. I folkelig tradisjon har Mikkelsmesse vært en viktig innhøstingsfest og …

Continue reading

Er mennesket til for sabbaten?

Sundag 22. september feirar Sta. Sunniva kyrkjelyd Herrens oppstode. Det er 17. sundag etter treeiningsdagen, og sentralt i feiringa står Jesu ord i Markusevangeliet som syner oss at Han er Herre og står over folkemeiningar og menneskebod: «Sabbaten vart til for mennesket, ikkje mennesket for sabbaten. » Fader Svein Bartolomeus forrettar og held preike. Den …

Continue reading

Gamletrua

(korte utdrag fra artikkelen ”Den gamle tro” av Ingrid Gjertsen. Det henvises til atikkelen i ”Motstand og tilbedelse, festskrift til Roald Nikolai Flemestad”, 2013, s. 197-213) Etter reformasjonens innførelse i Norge høres i flere hundre år snakk om ”den gamle tro” eller ”gamletrua,” brukt i motsetning til ”den nye tro.” Den gamle tro står for …

Continue reading

Messeglimt

«Meister, kva skal eg gjera så eg kan arva evig liv?»

25. august feirer vi 13. søndag etter treeiningsdagen. Sentralt i feiringa står evangelieteksten om den miskunnsame samaritanen (Luk 10:25-37): «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja…». Fader Svein …

Continue reading

Nytt ikon

I dag starta vi med ordinære messefeiringer i sta. Sunniva menighet. Oppstarten vart velsigna med en gave fra Bulgaria.

Messe søndag 18. august

Etter en sommer der sta. Sunniva menighet har feiret messene sine i Hidlerkapellet på Tegland i Øvre Hålandsdalen, starter vi førstkommende søndag opp med ordinære messefeiringer i kirka vår på Nordnes. Vi er kommet til 12. søndag etter treenighetsdagen, og sentralt denne søndagen er historia om den døve mannen som Jesus helbredet. I evangelieteksten står …

Continue reading