Olav Paulinus Øien

Author's posts

Ingen tekstlesing i himmelliturgien

Dagens preike er skrive av den hl. Augustin, som var biskop i Hippo på 300- og 400-talet. Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått over frå døden til livet.  Det seier Jesus i dagens tekst. Me strever vel alle …

Continue reading

Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på. Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er døde …

Continue reading

St. Augustin av Hippo predikant

Dagens preike er skrive av den heilage Augustin, biskop i Hippo, som levde frå 354 til 430. Hans hovudtema ut frå dagens preiketekst er forholdet mellom Faderen og Sonen i Treenigheten. Då vår Herre Jesus Kristus talte til jødane, og gav så mange mirakuløse teikn og under, så var det berre nokon av dei som …

Continue reading

Hvem lader livet ditt?

Hvem lader livet ditt?, spurte Fr. Ottar Myrseth sta. Sunniva menighet i dag. Glimt fra dagens messe:

Prostebesøk

Førstkomande søndag feirer vi messe med besøk frå prosten Ottar Myrseth i Selja prost. Han skal preike over teksten i Markus 2:1-12. Fader Svein Bartolomeus er liturg. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 15:1-6. Nytestamentlig epistel er Rom. 4:1-8.

Mikkelsmesse

Førskommende søndag feirer vi Mikkelsmesse. Dette er en kirkehøytid viet til erkeengelen Mikael. Den feires 29. september hvert år. I Norge var Mikkelsmesse helligdag frem til 1770. Merket for Mikkelsmesse på primstaven er som regel en vekt, et attributt som har vært knyttet til Mikael. I folkelig tradisjon har Mikkelsmesse vært en viktig innhøstingsfest og …

Continue reading

Er mennesket til for sabbaten?

Sundag 22. september feirar Sta. Sunniva kyrkjelyd Herrens oppstode. Det er 17. sundag etter treeiningsdagen, og sentralt i feiringa står Jesu ord i Markusevangeliet som syner oss at Han er Herre og står over folkemeiningar og menneskebod: «Sabbaten vart til for mennesket, ikkje mennesket for sabbaten. » Fader Svein Bartolomeus forrettar og held preike. Den …

Continue reading

Gamletrua

(korte utdrag fra artikkelen ”Den gamle tro” av Ingrid Gjertsen. Det henvises til atikkelen i ”Motstand og tilbedelse, festskrift til Roald Nikolai Flemestad”, 2013, s. 197-213) Etter reformasjonens innførelse i Norge høres i flere hundre år snakk om ”den gamle tro” eller ”gamletrua,” brukt i motsetning til ”den nye tro.” Den gamle tro står for …

Continue reading

Messeglimt

«Meister, kva skal eg gjera så eg kan arva evig liv?»

25. august feirer vi 13. søndag etter treeiningsdagen. Sentralt i feiringa står evangelieteksten om den miskunnsame samaritanen (Luk 10:25-37): «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja…». Fader Svein …

Continue reading