Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Sta. Sunniva menighet

4. søndag etter epifania

Tro lever ikke av miraklet, men av ordet. Det er Jesu ord som skaper. Det skaper «hva det nevner, det fyller dalene på jord og høydene utjevner,» sier Grundtvig. Til alle tider har folk hatt hang til å ville kjøpslå med Gud, eller  bruke Gud til egne formål. Gud får være ’attåt’. Embetsmannen i Kapernaum, …

Fortsett å lese

Andre søndag i advent

Fastetider er tider for å ta en realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, være mer reflekterte og tenke igjennom hvor man står i forhold til kirka og det åndelige livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærere sin åndelig veileder, søke skriftemål og forbedre seg på høytida som alltid kommer …

Fortsett å lese

Kristi kongefest

Likegyldighet er verdens mest lettvinte livsløgn. At det finnes ingen Gud. Ingen djevel. Ingen å stå til ansvar for. Intet å stå til ansvar med. Da gjør jeg med mitt som jeg selv vil. Resultatet er gjerne et selvsentrert menneske. Likegyldighet er som kjent kjærlighetens motstykke. Kirkeårets siste søndag kaller oss til regnskap for det …

Fortsett å lese

22. s. etter pinse – Keisar og gallilear

«Betalar ikkje Meisteren dykkar skatt?» Peter må svare for Jesus, og svaret er «ja». Det er ei guddomeleg ordning at styresmakta skal støttast. Men keisaren må også passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje, har han eit problem. Det gjeld ikkje berre keisarar i eineveldet. Det gjeld også demokratiske folkeforsamlingar. Dei har …

Fortsett å lese

20. s. etter pinse – Jeg var blind, nå ser jeg!

Søndagens evangelietekst er om den blinde mannen som ble seende. «Jeg var blind, nå ser jeg», sier mannen til fariseerne, men de vil ikke høre på de gode nyhetene han har å fortelle. De vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje, og slik er …

Fortsett å lese

17. søndag etter pinse – Lasarus blit vekket til live

Da Jesus var ferdig med å be, sa han: “Lasarus, kom ut!” Det samme sier Jesus til enhver av oss; “Kom ut!” Jesus kaller oss ut av de gravene vi befinner oss i, ut av vår trelldom, for vi skal ikke leve i mørket, men i lyset. Vi skal ikke leve i frykt, men i …

Fortsett å lese

16. søndag etter pinse – Marta og Maria

Det er mange måter å være en Jesu Kristi etterfølger. I søndagens tekst får vi høre om to som valgte hver sin måte; søstrene Marta og Maria. Der Marta valgte den travle tjenestens vei, valgte Maria å sitte lyttende ved Jesu føtter: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett …

Fortsett å lese

14. søndag etter pinse

Denne søndagen er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken, og i følge Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både de som elsker ham, og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender og våre lommebøker. Det hele …

Fortsett å lese

6. august – Jesu Kristi forklaring

6. august feirer Kirken Kristi forklaring. Dette er en gammel fest, særlig i Østkirken, og startet trolig på 400-tallet som en vigselsfest av kirken man bygget på fjellet Tabor etter at Peter, Jakob og Johannes var der sammen med Jesus, Moses og Elia. Begivenheten beskrives i evangeliene der Jesus tar med seg Peter, Jakob og …

Fortsett å lese

Translate »