Olav Paulinus Øien

Author's posts

Andre søndag i advent

Fastetider er tider for å ta ein realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, vere meir reflekterte og tenkje igjennom kvar ein står i forhold til kyrkja og det åndelege livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærare sine åndelege rettleiarar, søkje skriftemål hos prestane og førebu seg på høgtida som …

Continue reading

Kristi kongefest

Kristi kongefest markerer slutten på kirkeåret. Vi har nå vandret med Jesus fra før han ble født til han døde. Vi har vært med på oppstandelsen hans fra de døde og hans himmelfart. I dag er sirkelen sluttet, og vi står igjen med Kristus som konge i Guds rike og hans gjenkomst i herlighet for …

Continue reading

Jakobsliturgien 24. s. etter pinse

Vi nærmer oss nå kirkeårets slutt, og denne søndagen får vi være vitne til Jesu klagerop over byen Jerusalem.  “Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg!” sier Jesus i evangeliet etter Matteus. Denne søndagen feirer vi med jakobsliturgien klokken 11:00 i Bergen døvekirke. Velkommen!

Gjestfri messe med åpent nattverdsbord

Søndag 3. oktober kl 18.00 ønsker vi å invitere venner, bekjente og interesserte til gjestfri messe med åpent nattverdsbord. Vårt håp er å kunne være et synlig Kristi nærvær i byen som mennesker kan søke til og der finne sitt åndelige hjem. Vi legger ikke skjul på at vi trenger å bli flere for å …

Continue reading

Jakobsliturgien 18. s. etter pinse

«For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.», hører vi i dagens evangelietekst. Det hele virker som et utdrag fra en dårlig planlagt fest, men er i virkeligheta en av nøklene til en ydmyk kristen livsførsel. Vi er alle innbydd til Herren …

Continue reading

Syttende søndag etter pinse

Søndagens evangelietekst handler om den døde enkesønnen i Nain som blir vekket til livet igjen. Teksten er unik for Lukasevangeliet, og man skulle tro at fortellingen om et slikt guddommelig mirakel først og fremst er en fortelling om Guds makt og helbredende kraft. Det er den også, men like fullt er historien om enkesønnen like …

Continue reading

Velkommen til Den nordisk-katolske kirke i Bergen

Festen for Marias hensovelse

Marias hensovnelse, 15. august ’Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar!’ synger Elias Blix om Maria, hun som de troende til alle tider priser salig. Uten henne ikke noe Jesusbarn født som menneske. Og uten inkarnasjonen ingen frelse for syndere. 15. august er den årlige minnedagen for Marias hensovnelse. Slik Maria …

Continue reading

Kristi forklaring – 6. august

Fredag 6. august feirer Kirka Kristi forklaring. Dette er en gammel fest, særlig i Østkirken, og starta trulig på 400-tallet som en vigselsfest av kirken man bygget på fjellet Tabor etter at Peter, Jakob og Johannes var der sammen med Jesus, Moses og Elia. Begivenheten beskrives i evangeliene der Jesus tar med seg Peter, Jakob …

Continue reading

God sommer!