Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Den gode gjeters søndag

I Midtøsten går hyrden foran flokken. Sauene kommer etter, for de kjenner stemmen, og de vet hvem som er deres leder og beskytter. En gang Jesus så utover en folkemengde, syntes han inderlig synd på folket. Han så de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. De visste ikke veien og slik kan det …

Fortsett å lese

Palmesøndag

Palmesøndag rir Kristi kongen inn i Jerusalem. Ikkje med store parader, men på ein eselfole. For han er reisa til Jerusalem reisa til krossen og døden, og vi er alle inviterte til å slå følgje. Vi er inviterte til å ta del i det store spelet der Jesus gjennom krossdøden skal sigre over all verdas …

Fortsett å lese

Pasjonssøndag 2020 – Joh 11,45-53

I dag feirer vi Pasjonssøndag. Pasjon betyr lidelse, men kan også bety medlidelse og kjærlighet. Alle disse ordene klinger godt i denne meget spesielle tiden vi nå lever i. Vi er i en situasjon der mange av oss lider. Mange er ensomme og isolerte. Mange kan ikke møte sine nærmeste, og mange er i den …

Fortsett å lese

Vend om og tru evangeliet

 Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig. Det vonde og det gode er åndelege dimensjonar. Jesu liv var ein kamp mot dei vonde åndskreftene. Også vi har ein kamp mot demonar i himmelromet. Vi må velje …

Fortsett å lese

Askeonsdag – med korsmerket mot påske

Askeonsdag innleder fastetiden med en påminning om døden. Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Menneskene er Guds glede. Han har skapt …

Fortsett å lese

Sexagesima

Truskap kostar Det er lett å skifte standpunkt. Men berre ei tru er viljug til å ofre. Å skifte standpunkt er å prøve ein ny innfallsvinkel. Å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Peter prøvde, men enda med å gå utanfor gråtande. Truskapen spør ikkje etter gevinst, etter medbør eller motbør. I …

Fortsett å lese

Andre søndag etter epifania

Hva gjorde Jesus de første 30 åra av livet sitt? Med unntak av dagens evangelietekst der Jesus kommer til templet som tolvåring, vet vi lite om det. Likevel skinner denne teksten mot oss og blir en skole i hvordan den minste blant oss får lære de største. I dagens evangelietekst underviser Jesus i den gamle …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

«I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea … kom Guds ord til Johannes». I dag kan Guds ord komme til oss alle. I dag har vi mer enn noen gang før muligheten til å høre Gud tale til oss. Aldri har Bibelen vært så tilgjengelig som nå. Aldri har kirkene …

Fortsett å lese

Folkefrelsar

Gud skapte tida, og Jesus frelser henne, då tida var fullkomen. Tid er nåde og påminning om at Han er på veg. Frå inntoget i Jerusalem til Jesu gjenkomst i herlegdom er det adventstid. I denne tida vert lovnadar oppfylte. Der menneske møtest i templet på kviledagen, høyrer dei Guds tale, og då skjer det. …

Fortsett å lese

Brudgommen kommer!

«Ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Først da de hørte dette ropet våknet brudepikene i for alvor – for noen av dem var det allerede for sent. Sitatet ovenfor er hentet fra kapittel 25 i Matteusevangeliet og er en del av Jesu tale om de kommende tider. Hva disse kommende …

Fortsett å lese

Translate »