Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

For alle helgner

«Dog er i Åndens mening Alt her hun Herren nærHar hellig søt forening Med Herrens venner der.» Dette er tema for Alle helgens dag, dagen da vi de troende vi kjenner, og dem som ikke er kjent for all verden. Helgener er som salt, sier Jesus. Salt i såret, salt i maten, salt på jorda. …

Fortsett å lese

Mikkelsmesse

“Englane deira ser alltid min himmelske Fars åsyn,” seier Jesus om Herrens små born. Dei vert verna av verneenglane sine. Dette er evangeliet for Mikkelsmess, minnedagen for erkeengelen Mikael, som vi feirar til helga. Mikael fører kampen i himmelen mot satan og hans allierte. Om vi no trur eller ikkje trur på slike “myter”, så …

Fortsett å lese

Gudsteneste utan Gud

Jesus øydelagde servicetilbodet i templet i Jerusalem. Også ei kyrkje kan bli ein serviceinstitusjon, ein stad for påfylling av åndelege behov. Men Jesus slår i bordet: Dette skal vere staden for omvending og tilbeding, med min lekam og mitt blod i sentrum. Jesus kallar templet i Jerusalem med eit uttrykk frå profeten Jeremia: ’røvarhole’. Både …

Fortsett å lese

Treenighetssøndagen

Treenighetslæren er ikke noen teologers påfunn eller noe som gradvis har vokst frem i kirken. Det er en åpenbaring fra Gud. I nytestamentlig tid viser han dette for eksempel i Jesu dåp (Luk. 3:21ff) og i misjonsbefalingen (Matt. 28:19). I gammeltestamentlig tid er det mer skjult. Likevel finner vi glimt av treenighetsdogmet i 1. Mos. …

Fortsett å lese

Pasjonssøndag

Denne sundagen innleier den verkelege pasjonstida. Fastetid går over til pasjonstid. Dvs. ei fordjuping og intensivering av førebuingane våre til å feire påske. Og ei intensivering av Jesu omgang med dødens lakeiar. Jesu vandring mot Jerusalem endra seg frå vandring til kamp. Her kjem også vi inn i historia. Om vi vil vere med inn …

Fortsett å lese

Andre søndag i fastetiden

En av dagens tekster er om Jakob som kjemper med Gud ved Jabboks vadested. For de kristne fedrene representerer denne teksten kjernen i det åndelige livet. Det er den åndelige kampen som leder til indre ro. Belønningen er å se Gud. Det faktum av kampen slutter ved daggry viser at for dem som lever i …

Fortsett å lese

Andre søndag etter epifania

Lukas 2,42-52: Guds søndagsskole Jesus inntar templet i Jerusalem for å sette preg på det. Det blir en opp-ned søndagsskole. Den minste får lære de største. Den siste blir den første. Han underviser i den gamle pakts hemmeligheter til forundring for de skriftlærde. Barnet har innsikter som de store mangler. Gud åpenbarer åndelige innsikter for …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda: «Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde ser …

Fortsett å lese

23. søndag etter pinse

«Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!», sier brødrene etter at faren deres er død, og de skjønner at Josef kan straffe dem om han vil. Mange av oss ville grepet muligheten for hevn, men i evangelieteksten for kommende søndag viser Jesus oss …

Fortsett å lese

Marias innsovning

15. august feirer vi dagen for Marias innsovning – også kalt for Marimesse om høsten, en dag som har en lang historie som minnedag i Kirka. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen. Maria vitna på en heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Hun som fødte Jesus, var Kristus-bærer på en …

Fortsett å lese

Translate »