Olav Paulinus Øien

Innlegg fra denne forfatteren

Pinse

Det pusten er for kroppen, er Heilaganden for Kyrkja. Heilaganden tilfører denne kroppen liv og krefter. Ved den heilage andinga vert Kyrkja gjort evig ung, levande og fruktbar. Frå pinsedagen endrar kyrkjelivet karakter. Kristus gir oss ikkje opp. Han gir oss Heilaganden som livsprinsipp. Kyrkja får både luft i lungene og fast føde gjennom Kristi …

Fortsett å lese

Palmesøndag

Inngangen til det som både vert kalla den heilage veka, den store veka og den stille veka, byrjar med palmesundagen. Palmesundagen er fylt av glede og begeistring, men samstundes vemod og sorg: Det er glede og jubel over kongen og frelsaren som kjem, men dette er blanda med vissa me har om det som skal …

Fortsett å lese

Midtfastesøndag

Vi er nå midt i fastetiden og temaet er brødet fra himmelen. Arbeid ikke for den mat som forgår, forkynner Jesus. For det finnes en mat som gir mennesket evig liv. Jesus er selv denne maten, brødet fra himmelen. I all sin streben etter ‘fitness’, å være ung og sprek og leve sunt og lenge, …

Fortsett å lese

Andre søndag etter epifania

“Visste de ikkje at eg lyt vera i huset åt Far min,” er replikken 12-åringen Jesus parerer mor Maria si anklage med. Barndoms- og ungdomsåra i Jesu liv er langt på veg løynde år som har gitt høve til mykje spekulasjon. Viktigast er nok kyrkjefaderen Ireneus’ ord om at Jesus levde som barn for å …

Fortsett å lese

Fjerde søndag i advent

Teksten for dagen er Lukas 1,26-38 – en tekst som drar linken tilbake til Marias bebudelsesdag den 25. mars – festdagen for Kristi unnfangelse. Vi får altså høre om hvordan Gud sender engelen Gabriel til Maria for å fortelle henne om at hun skal bli mor til verdens frelser. Mange har skrevet lange og gode …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

Dette er Johannes Døperens dag, han som Jesus kalte den største i Himmelriket, men som selv regnet seg som den minste. «Rydd Herrens veier» var hans hovedbudskap når han pirket i folks samvittighet og inviterte til omvendelses-dåpen, den tids skriftemål. Noen og enhver må feie for sin egen dør. Det høye, det selvgode i oss …

Fortsett å lese

Motvilje mot tru

Jesus er profetisk når han siste påske i Jerusalem varsler ulykke over byen som har avvist han. Templet skal ødelegges, profeterer han, og ikke mange år senere sørger romerske hærstyrker for nettopp det. Det nærmer seg siste søndag i kirkjeåret, som årlig minner oss om siste søndag i det siste kirkjeår.  Historien går mot en …

Fortsett å lese

«Å leva det er å elska»

«Du skal elske Herren, din Gud, over alle ting,» sier Jesus. Det er ikke valgfritt, og heller ikke lett. Det handler om å holde det første bud. Det du fester ditt hjerte ved og som du stoler på, er din gud. Det hjelper ikke å holde alle bud til punkt og prikke om du ikke …

Fortsett å lese

Den barmhjertige samaritan – messe 10. september kl 11

Jesus forteller lignelser om hvordan himmel og jord henger sammen. Så også med barmhjertigheten. Barmhjertigheten er guddommelig. Og barmhjertighet kan mennesker finne på jorden der Guds barmhjertighet speiles, som er i den kristne kirken, eller for å være i Jesu lignelse: på hospitalet. Og med våre liv er det likeså. Gud ønsker at de er …

Fortsett å lese

Om tollere og fariséere

Ydmykhet etterlyses. Er dette noe vi kan mestre? Hvem takker ikke Gud for at han ikke er fariséer? Hvem vil være så from, faste så strengt, gi tiende og gi seg ut for å være superkristen? Ydmykhet må vi kanskje best lære av å prøve å være som barn. Våge være redd, våge trenge hjelp, …

Fortsett å lese

Translate »