Brudgommen kommer!

«Ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Først da de hørte dette ropet våknet brudepikene i for alvor – for noen av dem var det allerede for sent.

Sitatet ovenfor er hentet fra kapittel 25 i Matteusevangeliet og er en del av Jesu tale om de kommende tider. Hva disse kommende tidene er for noe, er det mange som diskuterer. Noen tolker de til hendelsene rundt år 70 og det jødiske templets ødeleggelse, mens andre fremdeles venter på verdens ende.

Like fullt kommer vi ikke unna den kjensgjerningen at vi lever i tider med en kristendomsforfølgelse uten sidestykker i verdenshistorien. Heldigvis gir Herren Jesus Kristus oss lovnader om frelse.

Translate »