Bryllupet i Kana – 3. søndag etter epifania

The Wedding Feast at Cana - Paolo VeronesePå den tredje søndagen etter epifania er det bryllupet i Kana som er evangelieteksten. Dette er en tekst som viser en lekenhet i dialogen mellom Jesus og Maria. Her er ikke snakk om konflikt eller irettesettelse. Det er heller snakk om at Jesus anerkjenner Marias forventinger om Messias. Likevel er teksten om Jesu første mirakel enda mer et svar på Marias bønner.

Maria, et ikon for Kirkens evige bønner, jager Jesus til han fanger henne. Mer om dette på messen søndag 24. januar. Velkommen til sta. Sunniva menighet – Kalfarveien 77 (Døvekirken i Bergen)