Bryllupet i Kana

Beretningen om bryllupet i Kana handler om Jesus som gjør sitt første under og slik åpenbarer Guds herlighet.

Når Jesus gjør vinunderet, er det et tegn på at den gamle pakt er forbi, at en ny bort-rykkelse, en åndelig rus er kommet. Gjestene skal tale så folk forveksler det med fylleprat. Tenk på pinsedagen (Apg 2,13)!

Kana-begivenheten vitner om det Jesus sier at han en gang skal åpenbare sin herlighet ved å rense menneskenes hjerter i Den Hellige Ånds kraft. Både vannet i dåpen og elementene i nattverden er tegn og middel som Ånden gjør si gjerning gjennom. Slik skal det være i det riket der nattverdbordet er like sentralt som kjøkkenbordet hjemme. Det skal være et raust felleskap i en evig pakt.

Translate »