Bryllupet i Kana

Førstkommende søndag tilhører bryllupet i Kana, om Jesus som gjør sitt første under og slik åpenbarer Guds herlighet.

Når Jesus gjør vinunderet, er det et tegn på at den gamle pakt er forbi, at en ny bort-rykkelse, en åndelig rus er kommet. Gjestene skal tale så folk forveksler det med fylleprat. Tenk på pinsedagen (Apg 2,13).

Kana-begivenheten vitner om det Jesus sier at han en gang skal åpenbare sin herlighet ved å rense menneskenes hjerter i Den Hellige Ånds kraft. Både vannet i dåpen og elementene i nattverden er tegn og middel som Ånden gjør si gjerning gjennom. Slik skal det være i det riket der nattverdbordet er like sentralt som kjøkkenbordet hjemme. Det skal være et raust felleskap i en evig pakt.

Vel møtt til messefeiring søndag kl. 11 i Sta Sunniva med fr Tom Hængsle.