Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Med korsmerket mot påske

Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Derfor må våre liv fylles med mer enn brød og sirkus, mer enn karneval og …

Fortsett å lese

HAN LÆRTE OSS JESUSBØNA

«Herre Jesus Kristus, Guds Son, miskunna deg over meg.» Den blinde ved Jeriko såg det dei sjåande var blinde for. Han lære generasjonar av truande å be. Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne. Bartimeus kjende att det guddomelege nærveret. Difor bad …

Fortsett å lese

Teneste og forteneste

I mitt livs puslespel finst bitar som for meg verkar unyttige. Men i det guddomelege auget er ei større oversikt enn mi.  Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt at vi med handa på hjartet kan seie «vi har berre gjort skyldnaden vår». Når Jesus møter opp på vår tids NAV-torg, tek han …

Fortsett å lese

Heldige eller hellige

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær / Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.» Alle Helgens dag er minnedag for de troende som er borte fra vår verden. Og samtidig i åndelig fellesskap med oss. I den himmelske hærskare er sikkert ansiktene til noen vi gjenkjenner. Engang kanskje …

Fortsett å lese

Keisar og gallilear

At keisaren skal ha sitt,  er ei guddomeleg ordning. Men keisaren må passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje, har han eit problem. Ikkje berre keisarar i einevelde. Like mykje demokratiske folkeforsamlingar. Dei har forklaringsproblem når samfunnet legg til grunn «all makt i denne sal». Kongen eller folket, diktatur eller demokrati – …

Fortsett å lese

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (Hugs du skal døy)! Til dei …

Fortsett å lese

Den takknemlige

«I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg …». Hver søndag. Hver messe. Slik starter nattverdbønnen. En innprenting som skal sitte i hodet på alle kirkegjengere. «Alltid og alle steder.» Takke. Det går an å takke Gud selvtilfreds, selvsentrert, blind og døv for andre mennesker. Nattverdbønnen lærer oss …

Fortsett å lese

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ein  døv som hadde vondt for å tala. Han vert løyst frå sitt handicap, og kan ikkje anna enn lova og prisa Gud. Han er gjenoppretta så han kan leva det livet Gud skapte han …

Fortsett å lese

Evangelium for rike?

«Du skal itte få ein dag i mårå,» seier Jesus til den rike mannen. Vi er rike. Vi har sikra framtida vår med verdas største pengefond. Finst det evangelium for rike? Der er ein avgrunn i livet, ein som ingen menneske kan kome over: Avgrunnen mellom det å leve av rikdom og å leve av …

Fortsett å lese

Begge beina på jorda

Usynlig vel som sjel og sinn, men det er lett å kjenne,’ skriver Grundtvig om Himmelriket. Det riket Jesus inntok på Kristi himmelfartsdag og der satte seg på kongsstolen. Dit tok han med seg den kroppen han fikk av mor Maria. Han tar det menneskelige med seg og legger grunnlaget for det vi tror på: …

Fortsett å lese

Translate »