Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Maria innsomning

Marias innsomning har lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne kyrkja denne dagen. Maria vitna på ein heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Ho som fødde Jesus, var Kristus-berar på ein særleg måte, men viser samstundes alle kristne at me òg skal vera Kristus-berarar i våre samanhengar. …

Fortsett å lese

Dagen for Kristi forklåring

Menneskets totale vondskap vart fullkomme forklart for heile skapningen den 6. august 1945 ved ei soppsky over byen Hiroshima. På same datoen feirar Den nordisk-katolske kyrkja saman med sine katolske venner både i aust og vest at Kristi fullkomne herlegdom vart forklart for heile skaparverket i form av ei sky rundt Tabor-fjellet i Galilea. Denne …

Fortsett å lese

Det lille brødunderet

I Evangeliet hører vi om hvordan en stor folkemengde fulgte etter Jesus, og de hadde ikke noe å spise. Jesus synes synd på folket, og han forretter det som har blitt kalt «det lille brødunder». Ut av syv brød metter Jesus omlag 4000 mennesker. Hva viser dette oss? Jo, Jesus har medlidenhet med oss og …

Fortsett å lese

Persok

29. juni feirer vi Persok. Dagen er til minne om apostlene Peters og Paulus’ martyrium. Begge endte sine liv i Roma under keiser Neros store forfølgelse av de kristne ca år 64. Apostelen Peter vart korsfesta, og ifølge kirketradisjonen vart apostelen Paulus halshugget på samme dag som Peters martyrium. På persok eller petersmesse, som dagen …

Fortsett å lese

Kyndelsmesse

2. februar er Kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos 12,2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i år 386. …

Fortsett å lese

Epifaniatiden

Epifania er festen til minne om Jesu fødsel og dåp og feires 6. januar. Epifania er på mange måter fortsettelsen av  juletiden. Det hele starter med de vise menns  besøk hos Jesusbarnet i stallen. De  viser oss hvem den nyfødte kongesønnen er og vitner om at alle folk skal tilbe barnet i krubben. Epifaniatiden ender med at Jesus …

Fortsett å lese

Helgemesse

På den gamle primstaven er 1. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar, og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på. Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er …

Fortsett å lese

Translate »