Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Pengane eller livet

‘Kva kostar evig liv?’ spør ein rik mann. Han hadde gjort alt som var rimeleg å vente: Gjort Guds vilje. Berre éin ting stod att: Fri seg frå rikdomen sin. «Det du festar hjarta ditt ved og som du stolar på, det er din gud.» Seier Luther om det 1. bodet. Det hjelper ikkje å …

Fortsett å lese

Vil du bli frisk?

Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer geografien og historia sprengjer tidsforskjelane. Alle menneske er blindfødde. Alle er spedalske (=ureine). Alle er lame. Som han ved Betesda dam. Vona ligg i at han veit det. Ikkje før vi …

Fortsett å lese

Andre søndag etter pinse

«Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad!» Sitatet kunne vært (og er kanskje) en overskrift i ett av dagens mange trendblader eller blogger skrevet av influensere. Likevel er dette hentet fra Jesu lignelse om den rike bonden. «Du dåre! …» er Guds svar på slike tanker. Den andre søndagen i pinse er penger …

Fortsett å lese

«Min trøster i liv og død» – pinsedag

I gamle dager bad klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale. «Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Guds, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes …

Fortsett å lese

Jesus mot verda – 7. sundag i påsketida

Gud finst. Ikkje på ei adresse i Jerusalem. men i den kristne Kyrkja. For no er himmelen på jorda. Jesus introduserer sine vener for den usynlege verda. Der Heilaganden skal vere deira rettleiar. Der dei får innsyn i Guds planar og tankar. Med slik kompetanse etterlet han dei på jorda. Men når det skjer, vil …

Fortsett å lese

Den gode gjeters søndag

I Midtøsten går hyrden foran flokken. Sauene kommer etter, for de kjenner stemmen, og de vet hvem som er deres leder og beskytter. En gang Jesus så utover en folkemengde, syntes han inderlig synd på folket. Han så de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. De visste ikke veien og slik kan det …

Fortsett å lese

Palmesøndag

Palmesøndag rir Kristi kongen inn i Jerusalem. Ikkje med store parader, men på ein eselfole. For han er reisa til Jerusalem reisa til krossen og døden, og vi er alle inviterte til å slå følgje. Vi er inviterte til å ta del i det store spelet der Jesus gjennom krossdøden skal sigre over all verdas …

Fortsett å lese

Vend om og tru evangeliet

 Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig. Det vonde og det gode er åndelege dimensjonar. Jesu liv var ein kamp mot dei vonde åndskreftene. Også vi har ein kamp mot demonar i himmelromet. Vi må velje …

Fortsett å lese

Askeonsdag – med korsmerket mot påske

Askeonsdag innleder fastetiden med en påminning om døden. Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Menneskene er Guds glede. Han har skapt …

Fortsett å lese

Sexagesima

Truskap kostar Det er lett å skifte standpunkt. Men berre ei tru er viljug til å ofre. Å skifte standpunkt er å prøve ein ny innfallsvinkel. Å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Peter prøvde, men enda med å gå utanfor gråtande. Truskapen spør ikkje etter gevinst, etter medbør eller motbør. I …

Fortsett å lese

Translate »