Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Andre søndag etter epifania

Hva gjorde Jesus de første 30 åra av livet sitt? Med unntak av dagens evangelietekst der Jesus kommer til templet som tolvåring, vet vi lite om det. Likevel skinner denne teksten mot oss og blir en skole i hvordan den minste blant oss får lære de største. I dagens evangelietekst underviser Jesus i den gamle …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

«I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea … kom Guds ord til Johannes». I dag kan Guds ord komme til oss alle. I dag har vi mer enn noen gang før muligheten til å høre Gud tale til oss. Aldri har Bibelen vært så tilgjengelig som nå. Aldri har kirkene …

Fortsett å lese

Folkefrelsar

Gud skapte tida, og Jesus frelser henne, då tida var fullkomen. Tid er nåde og påminning om at Han er på veg. Frå inntoget i Jerusalem til Jesu gjenkomst i herlegdom er det adventstid. I denne tida vert lovnadar oppfylte. Der menneske møtest i templet på kviledagen, høyrer dei Guds tale, og då skjer det. …

Fortsett å lese

Brudgommen kommer!

«Ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Først da de hørte dette ropet våknet brudepikene i for alvor – for noen av dem var det allerede for sent. Sitatet ovenfor er hentet fra kapittel 25 i Matteusevangeliet og er en del av Jesu tale om de kommende tider. Hva disse kommende …

Fortsett å lese

For alle helgner

«Dog er i Åndens mening Alt her hun Herren nærHar hellig søt forening Med Herrens venner der.» Dette er tema for Alle helgens dag, dagen da vi de troende vi kjenner, og dem som ikke er kjent for all verden. Helgener er som salt, sier Jesus. Salt i såret, salt i maten, salt på jorda. …

Fortsett å lese

Mikkelsmesse

“Englane deira ser alltid min himmelske Fars åsyn,” seier Jesus om Herrens små born. Dei vert verna av verneenglane sine. Dette er evangeliet for Mikkelsmess, minnedagen for erkeengelen Mikael, som vi feirar til helga. Mikael fører kampen i himmelen mot satan og hans allierte. Om vi no trur eller ikkje trur på slike “myter”, så …

Fortsett å lese

Gudsteneste utan Gud

Jesus øydelagde servicetilbodet i templet i Jerusalem. Også ei kyrkje kan bli ein serviceinstitusjon, ein stad for påfylling av åndelege behov. Men Jesus slår i bordet: Dette skal vere staden for omvending og tilbeding, med min lekam og mitt blod i sentrum. Jesus kallar templet i Jerusalem med eit uttrykk frå profeten Jeremia: ’røvarhole’. Både …

Fortsett å lese

Treenighetssøndagen

Treenighetslæren er ikke noen teologers påfunn eller noe som gradvis har vokst frem i kirken. Det er en åpenbaring fra Gud. I nytestamentlig tid viser han dette for eksempel i Jesu dåp (Luk. 3:21ff) og i misjonsbefalingen (Matt. 28:19). I gammeltestamentlig tid er det mer skjult. Likevel finner vi glimt av treenighetsdogmet i 1. Mos. …

Fortsett å lese

Pasjonssøndag

Denne sundagen innleier den verkelege pasjonstida. Fastetid går over til pasjonstid. Dvs. ei fordjuping og intensivering av førebuingane våre til å feire påske. Og ei intensivering av Jesu omgang med dødens lakeiar. Jesu vandring mot Jerusalem endra seg frå vandring til kamp. Her kjem også vi inn i historia. Om vi vil vere med inn …

Fortsett å lese

Andre søndag i fastetiden

En av dagens tekster er om Jakob som kjemper med Gud ved Jabboks vadested. For de kristne fedrene representerer denne teksten kjernen i det åndelige livet. Det er den åndelige kampen som leder til indre ro. Belønningen er å se Gud. Det faktum av kampen slutter ved daggry viser at for dem som lever i …

Fortsett å lese

Translate »