Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Andre søndag etter epifania

Lukas 2,42-52: Guds søndagsskole Jesus inntar templet i Jerusalem for å sette preg på det. Det blir en opp-ned søndagsskole. Den minste får lære de største. Den siste blir den første. Han underviser i den gamle pakts hemmeligheter til forundring for de skriftlærde. Barnet har innsikter som de store mangler. Gud åpenbarer åndelige innsikter for …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda: «Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde ser …

Fortsett å lese

23. søndag etter pinse

«Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!», sier brødrene etter at faren deres er død, og de skjønner at Josef kan straffe dem om han vil. Mange av oss ville grepet muligheten for hevn, men i evangelieteksten for kommende søndag viser Jesus oss …

Fortsett å lese

Marias innsovning

15. august feirer vi dagen for Marias innsovning – også kalt for Marimesse om høsten, en dag som har en lang historie som minnedag i Kirka. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen. Maria vitna på en heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Hun som fødte Jesus, var Kristus-bærer på en …

Fortsett å lese

Pinse

Det pusten er for kroppen, er Heilaganden for Kyrkja. Heilaganden tilfører denne kroppen liv og krefter. Ved den heilage andinga vert Kyrkja gjort evig ung, levande og fruktbar. Frå pinsedagen endrar kyrkjelivet karakter. Kristus gir oss ikkje opp. Han gir oss Heilaganden som livsprinsipp. Kyrkja får både luft i lungene og fast føde gjennom Kristi …

Fortsett å lese

Palmesøndag

Inngangen til det som både vert kalla den heilage veka, den store veka og den stille veka, byrjar med palmesundagen. Palmesundagen er fylt av glede og begeistring, men samstundes vemod og sorg: Det er glede og jubel over kongen og frelsaren som kjem, men dette er blanda med vissa me har om det som skal …

Fortsett å lese

Midtfastesøndag

Vi er nå midt i fastetiden og temaet er brødet fra himmelen. Arbeid ikke for den mat som forgår, forkynner Jesus. For det finnes en mat som gir mennesket evig liv. Jesus er selv denne maten, brødet fra himmelen. I all sin streben etter ‘fitness’, å være ung og sprek og leve sunt og lenge, …

Fortsett å lese

Andre søndag etter epifania

“Visste de ikkje at eg lyt vera i huset åt Far min,” er replikken 12-åringen Jesus parerer mor Maria si anklage med. Barndoms- og ungdomsåra i Jesu liv er langt på veg løynde år som har gitt høve til mykje spekulasjon. Viktigast er nok kyrkjefaderen Ireneus’ ord om at Jesus levde som barn for å …

Fortsett å lese

Fjerde søndag i advent

Teksten for dagen er Lukas 1,26-38 – en tekst som drar linken tilbake til Marias bebudelsesdag den 25. mars – festdagen for Kristi unnfangelse. Vi får altså høre om hvordan Gud sender engelen Gabriel til Maria for å fortelle henne om at hun skal bli mor til verdens frelser. Mange har skrevet lange og gode …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

Dette er Johannes Døperens dag, han som Jesus kalte den største i Himmelriket, men som selv regnet seg som den minste. «Rydd Herrens veier» var hans hovedbudskap når han pirket i folks samvittighet og inviterte til omvendelses-dåpen, den tids skriftemål. Noen og enhver må feie for sin egen dør. Det høye, det selvgode i oss …

Fortsett å lese

Translate »