Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Motvilje mot tru

Jesus er profetisk når han siste påske i Jerusalem varsler ulykke over byen som har avvist han. Templet skal ødelegges, profeterer han, og ikke mange år senere sørger romerske hærstyrker for nettopp det. Det nærmer seg siste søndag i kirkjeåret, som årlig minner oss om siste søndag i det siste kirkjeår.  Historien går mot en …

Fortsett å lese

«Å leva det er å elska»

«Du skal elske Herren, din Gud, over alle ting,» sier Jesus. Det er ikke valgfritt, og heller ikke lett. Det handler om å holde det første bud. Det du fester ditt hjerte ved og som du stoler på, er din gud. Det hjelper ikke å holde alle bud til punkt og prikke om du ikke …

Fortsett å lese

Den barmhjertige samaritan – messe 10. september kl 11

Jesus forteller lignelser om hvordan himmel og jord henger sammen. Så også med barmhjertigheten. Barmhjertigheten er guddommelig. Og barmhjertighet kan mennesker finne på jorden der Guds barmhjertighet speiles, som er i den kristne kirken, eller for å være i Jesu lignelse: på hospitalet. Og med våre liv er det likeså. Gud ønsker at de er …

Fortsett å lese

Om tollere og fariséere

Ydmykhet etterlyses. Er dette noe vi kan mestre? Hvem takker ikke Gud for at han ikke er fariséer? Hvem vil være så from, faste så strengt, gi tiende og gi seg ut for å være superkristen? Ydmykhet må vi kanskje best lære av å prøve å være som barn. Våge være redd, våge trenge hjelp, …

Fortsett å lese

… ein dag imårå?

«Spis, drikk og vær glad» heter det på verdens språk. Men i lignelsen om den rike mann og Lasarus sier Jesus at livet vårt her på jorden får konsekvenser for evigheten. En dag får vi vite at «du skal itte få ein dag imårå». Da blir det bl.a. spørsmål om hvordan vi har møtt vårt livs Lasarus. Den …

Fortsett å lese

«Han som kommer i Herrens navn.»

Vår læremester får være Maria som brakte Jesus et offer og salvet hans føtter med nardus før inntoget i Jerusalem. Hun ga mer enn hun hadde råd til. Hun ga alt – til velbegrunnet kritikk fra de fornuftige. Nardussalven står for kjærlighetens sløseri. Hennes offer fylte huset med velduft, slik Noas offer fylte jorden og …

Fortsett å lese

Kjempende tro

En kanaaneisk kvinne oppnår Jesu anerkjennelse for sin tro og sin utholdenhet i bønn for sin syke datter. Slik Jakob kjempet med Herren for å bli velsignet. Ingen kan ha Gud som livsforsikring i bakhånd, til bruk når det passer meg. Ingen kan heller flyte på den kristne kulturen andre har bygt opp. Men den …

Fortsett å lese

Bryllupet i Kana

Beretningen om bryllupet i Kana handler om Jesus som gjør sitt første under og slik åpenbarer Guds herlighet. Når Jesus gjør vinunderet, er det et tegn på at den gamle pakt er forbi, at en ny bort-rykkelse, en åndelig rus er kommet. Gjestene skal tale så folk forveksler det med fylleprat. Tenk på pinsedagen (Apg …

Fortsett å lese

Deo volente

Tiden går og aposteln Jakob lærer oss noe grunnleggende om tid (Jak 4,13f): «Dere som sier: ‘Idag eller imorgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger’,- og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare en røk som er synlig …

Fortsett å lese

I himmelen på jorden – 22. søndag etter pinse

Guds folk har en hvile i vente, skriver Hebreerbrevet (Hebr 4). Slik Skaperen hvilte på den syvende dag. Jesus inviterer en sliten generasjon: «Mitt åk er godt og min byrde lett. Det er hvile jeg vil gi dere.» I en tid med generelt høye turtall, voksende fritidsindustri og oppskrudde effektivitetskrav i arbeidslivet, er dette en guddommelig …

Fortsett å lese

Translate »