Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

14. søndag etter pinse

Dette er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken. Iflg. Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Far. Han elsker både dem som elsker ham, og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender, våre lommebøker. Det handlar om å oppdage sammenhengene …

Fortsett å lese

Rettferdighet og barmhjertighet – 5. søndag etter pinse

Søndagens tema er dommen. Vi fellet dommer daglig, i all vår kontakt med andre menneske. Men Gud skal også felle dom en dag, en endelig dom. De to henger sammen, for Gud står bak min neste. Hver gang jeg har med et annet menneske å gjøre, står jeg ansikt til ansikt med Gud. Derfor er …

Fortsett å lese

Pinsedag

«Det ånder himmelsk over støvet», synger Grundtvig. Femti dager etter fullføres Kristi påskegjerning. Pinse er påskens fullbyrdelse. Kristus vant seier over synden og døden så han kunne utgyde sin livgivende Ånd og fornye hele skaperverket. Mennesket og og naturen er skapte av Gud og han skapte det godt. Men bare Gud har liv i seg selv, …

Fortsett å lese

2. søndag i påsketiden

Evangeliet forteller om disiplenes dramatiske fiskefangst på Tiberiassjøen noen dager etter påske. Den oppstandne Jesus er back in business og holder sitt søndaglige stevnemøte med dem. Disse første møtene mellom den oppstandne og disiplene setter en standard. Jesus deler sitt testamente med de troende, her og til alle tider. Det som startet i Gallilea, sluttes her. …

Fortsett å lese

6. søndag i påsketida

Fra gammelt av er dagen kalt for rogasjonssøndag eller bønnesøndag, og temaet for søndagen er «Å be i Jesu navn». Tekstene er: Jes 30,19-21; 1. Joh 5,13-15 og Joh 16,23-28. I kollektbønna ber vi denne søndagen slik: Evige Gud og Fader, du som gjennom din Sønn har lært oss å be i Jesu navn, overlat …

Fortsett å lese

Sexagesima – såmannssøndag

Denne søndagen blir ofte kalt for såmannssøndagen. Evangelieteksten er henta frå likninga i Lukas om såmannen som strødde kornet sitt utover åkeren og der nokon fall i god jord mens andre korn i ringare jord. Jesus tolkar sjølv likninga og forklarar oss at kornet er eit bilete på Guds ord. Dagen blir frå gamalt av …

Fortsett å lese

Tredje søndag i advent

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi difor vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde …

Fortsett å lese

Advent

Advent er en periode med fire søndager, som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre måter. Først kommer han til oss som det …

Fortsett å lese

Korsmesse om høsten

14. september er korsmesse om høsten. Korsmesse er betegnelsen på to gamle minnedager om det hellige kors. Korsmessa om våren, 3. mai, var til minne om at korset vart funnet i Jerusalem av Helena, keiser Konstantins mor, år 326. Katolsk.no skriver om hendinga slik: Da Helena fant korset, tok hun med seg noen biter av …

Fortsett å lese

Barsok

Barsok er den gamle norske nemninga for Bartolomeus-messe, dagen til minne om apostelen Bartolomeus, ein av dei tolv Jesu apostlar. Apostelen Bartolomeus er ikkje mellom dei mest kjende apostlane. Han er nemnt i opprekninga over apostlar fleire stader i evangelia. Den kyrkjelege tradisjonen gjev oss likevel noko meir informasjon om livet til den heilage Bartolomeus. …

Fortsett å lese

Translate »