Category: biskop Roald Nikolai

Alle gudstjenester innstilt t.o.m. 13. april

I samsvar med videreføringen av smittevernstiltakene fra regjering og norske helsemyndigheter avlyses alle gudstjenester og annen åpen møtevirksomhet i regi av Den nordisk-katolske kirke frem til over påske til og med 13. april. Dette betyr ikke at påsken er “avlyst”, men at deltagelse i feiringen må skje på annen måte. Blant annet vil det i …

Continue reading

Pontifikalmesse 21. juni

Søndag 21. juni feirer vi fjerde søndag i treenighetstida. Det gjør vi med pontifikalmesse ved biskop Roald Nikolai Flemestad. Temaet denne søndagen er den bortkomne sønnen i Lukas 15: 11-32. I kollektbønna ber vi derfor: Barmhjertige Gud, himmelske Fader, du som leter etter det fortapte og lar de bortkomne vende tilbake, gi oss å stole …

Continue reading

Foredrag og pontifikalmesse

Helgen lørdag 15. februar kl. 19 og søndag 16. februar får sta. Sunniva menighet besøk av biskop Roald Nikolai Flemestad.   Program Lørdag 15. februar klokken 19.00: “Hva er et skriftsyn? Om Bibel og tradisjon.” Et foredrag om Bibelens tilblivelse og innhold med særlig vekt på Johannes-evangeliet. Som en forberedelse oppfordres det til å lese …

Continue reading

Katolsk – hva betyr det?

Slik ordet ”katolsk” ofte brukes i dagens kirkelige debatt, kan man ledes til å tro at uttrykket betegner Den romersk-katolske kirke i motsetning til luthersk eller ortodoks kirkeliv. Bruken av ordet «katolsk» som konfesjonsbetegnelse er imidlertid noe nytt. De ortodokse og gammelkatolske kirkene har aldri oppgitt retten til å kalle seg katolsk. Og på luthersk …

Continue reading