Category: fr. Olav Paulinus

6. søndag i påsketida

Søndag 10. mai er det som vanlig messe i sta. Sunniva menighet klokka 11.00. Fra gammelt av er dagen kalt for rogasjonssøndag eller bønnesøndag, og temaet for søndagen er “Å be i Jesu navn”. Tekstene er: Jes 30,19-21; 1. Joh 5,13-15 og Joh 16,23-28. I kollektbønna ber vi denne søndagen slik: Evige Gud og Fader, du …

Continue reading

Sexagesima – såmannssøndag

Denne søndagen blir ofte kalt for såmannssøndagen. Evangelieteksten er henta frå likninga i Lukas om såmannen som strødde kornet sitt utover åkeren og der nokon fall i god jord mens andre korn i ringare jord. Jesus tolkar sjølv likninga og forklarar oss at kornet er eit bilete på Guds ord. Dagen blir frå gamalt av …

Continue reading

Tredje søndag i advent

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi difor vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde …

Continue reading

Første søndag i advent

Kommende søndag markerer vi første søndag i advent. Advent er en periode med fire søndager som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre …

Continue reading

Korsmesse om høsten

Søndag 14. september er det korsmesse. Korsmesse er betegnelsen på to gamle minnedager om det hellige kors. Korsmessa om våren, 3. mai, var til minne om at korset vart funnet i Jerusalem av Helena, keiser Konstantins mor, år 326. Katolsk.no skriver om hendinga slik: Da Helena fant korset, tok hun med seg noen biter av det …

Continue reading

Persok

Søndag 29. juni feirer vi i sta. Sunniva menighet persok. Dagen er til minne om apostlene Peter og Paulus sitt martyrium. Begge endte sitt liv i Roma under keiser Nero sin store forfølgelse av de kristne ca år 64. Apostelen Peter vart korsfesta, og i følge kirketradisjonen vart apostelen Paulus halshugget – på samme dag …

Continue reading

Palmesundag

Inngangen til det som både vert kalla den heilage veka, den store veka og den stille veka, byrjar med palmesundagen. Palmesundagen er fylt av glede og begeistring, men samstundes vemod og sorg: Det er glede og jubel over kongen og frelsaren som kjem, men dette er blanda med vissa me har om det som skal …

Continue reading

Advent og vinterfaste

Vi er midt i november og nærmar oss slutten på kyrkjeåret. I denne tida er det tydeleg at alt rundt oss blir mørkare. Dagane er kortare og natta lengre. Naturen lengtar etter vinterdvalen og evangelietekstane våre blir dystrare. Likevel kan vi i alt det mørke skimte eit lys og eit håp, for i det mørke …

Continue reading

Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på. Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er døde …

Continue reading