Category: fr. Svein Bartolomeus

Tru og liv – ungdomssamling på pilegrimstunet i Hålandsdalen

Denne helga handlar det om: Fisking, samtale om trua vår, padling tidebøner, gardsarbeid, hl. Frans av Assisi, elvesafari, messefeiring og … Meir informasjon og program finn de i programfaldaren: programfaldar til ungdomshelg okt14.

Barsok

11. sundag i trinitatis har me i år valt å markera barsok i sta. Sunniva. Barsok er den gamle norske nemninga for Bartolomeus-messe, dagen til minne om apostelen Bartolomeus, ein av dei tolv Jesu apostlar. Bartolomeus er ikkje mellom dei mest kjende apostlane. Han er nemnt i opprekninga over apostlar fleire stader i evangelia. Den …

Continue reading

Maria innsoving

Fredag 15. august kl 18.00 vert det feira gamalkatolsk messe i Holdhus gamle kyrkje i Hålandsdalen. Messa vert feira i høve «Marias innsoving», minnedagen der me høgtidar dødsdagen til Maria møy, Guds mor. Marias innsoving har lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne kyrkja denne dagen. Maria vitna på ein …

Continue reading

Sta. Sunniva-sommaren

I Sta. Sunniva kyrkjelyd i Bergen er det jamn aktivitet gjennom sommaren. Messefeiringane er flytte til Hidlerkapellet i Hålandsdalen. Her skal det feirast messe sundagane 6. juli, 13. juli og 20. juli. Sundag 27. juli vert det messefall i Hordaland. Då er messa lagt til Nidaros og DNKK sitt olsokstemne i Trondheim. Gjennom sommaren vert …

Continue reading

Det er ved hjelp av Beelsebub!

Fasten er den tiden i kirkeåret vi særlig jobber mot de nedbrytende kreftene både i verden og i oss selv. Dette ser vi særlig den tredje søndagen i fastetiden. Da blir vi stilt ansikt til ansikt med ondskapen og ondskapens åndelige virkelighet, men i dette møtet er vi ikke alene. Vi står sammen med Herren …

Continue reading

Kyndelsmesse

2. februar er det kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos. 12: 2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i …

Continue reading

Advent og vinterfaste

Vi er midt i november og nærmar oss slutten på kyrkjeåret. I denne tida er det tydeleg at alt rundt oss blir mørkare. Dagane er kortare og natta lengre. Naturen lengtar etter vinterdvalen og evangelietekstane våre blir dystrare. Likevel kan vi i alt det mørke skimte eit lys og eit håp, for i det mørke …

Continue reading

Prostebesøk

Førstkomande søndag feirer vi messe med besøk frå prosten Ottar Myrseth i Selja prost. Han skal preike over teksten i Markus 2:1-12. Fader Svein Bartolomeus er liturg. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 15:1-6. Nytestamentlig epistel er Rom. 4:1-8.

Er mennesket til for sabbaten?

Sundag 22. september feirar Sta. Sunniva kyrkjelyd Herrens oppstode. Det er 17. sundag etter treeiningsdagen, og sentralt i feiringa står Jesu ord i Markusevangeliet som syner oss at Han er Herre og står over folkemeiningar og menneskebod: «Sabbaten vart til for mennesket, ikkje mennesket for sabbaten. » Fader Svein Bartolomeus forrettar og held preike. Den …

Continue reading

«Meister, kva skal eg gjera så eg kan arva evig liv?»

25. august feirer vi 13. søndag etter treeiningsdagen. Sentralt i feiringa står evangelieteksten om den miskunnsame samaritanen (Luk 10:25-37): «Ein mann var på veg frå Jerusalem ned til Jeriko. Då fall han i hendene på røvarar. Dei reiv av han kleda og skamslo han, så gjekk dei sin veg og lét han liggja…». Fader Svein …

Continue reading