Kategori: Prekener

Denne kategorien inneholder prekener holdt på Sta. Sunniva menighets gudstjenester.

Pasjonssøndag 2020 – Joh 11,45-53

I dag feirer vi Pasjonssøndag. Pasjon betyr lidelse, men kan også bety medlidelse og kjærlighet. Alle disse ordene klinger godt i denne meget spesielle tiden vi nå lever i. Vi er i en situasjon der mange av oss lider. Mange er ensomme og isolerte. Mange kan ikke møte sine nærmeste, og mange er i den …

Fortsett å lese

Preken over Joh 6,24-40, 6. mars 2016

Hva er Guds vilje? Det spørsmålet kan ikke besvares rett uten å ta Jesus Kristus med i betraktningen. Joh 6,28-29 «De sa da til ham: Hvad skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt.» Og hvordan …

Fortsett å lese

Ingen tekstlesing i himmelliturgien

Preike oover Joh 5,24-30, skrive av den hl. Augustin, som var biskop i Hippo i Nord-Afrika på 300- og 400-talet. Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått over frå døden til livet.  Det seier Jesus i dagens tekst. …

Fortsett å lese

St. Augustin av Hippo predikant

Dagens preike er skrive av den heilage Augustin, biskop i Hippo, som levde frå 354 til 430. Hans hovudtema ut frå dagens preiketekst er forholdet mellom Faderen og Sonen i Treenigheten. Då vår Herre Jesus Kristus talte til jødane, og gav så mange mirakuløse teikn og under, så var det berre nokon av dei som …

Fortsett å lese

Translate »