Category: sta. Sunniva menighet

Lasarus blir vekket til live

Da Jesus var ferdig med å be, sa han: “Lasarus, kom ut!” Det samme sier Jesus til enhver av oss; “Kom ut!” Jesus kaller oss ut av de gravene vi befinner oss i, ut av vår trelldom, for vi skal ikke leve i mørket, men i lyset. Vi skal ikke leve i frykt, men i tro. …

Continue reading

Vil du bli frisk?

Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer geografien og historia sprengjer tidsforskjelane. Alle menneske er blindfødde. Alle er spedalske (=ureine). Alle er lame. Som han ved Betesda dam. Vona ligg i at han veit det. Ikkje før vi …

Continue reading

Fjortende søndag etter pinse

Dette er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken. I følge Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både dem som elsker ham og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender og våre lommebøker. Det handlar om å …

Continue reading

Tolvte søndag etter pinse – omvendelse

«Gud har lovet tilgivelse for din omvendelse, men ikke morgendagen til din utsettelse», skal den hellige Augustin ha sagt. Sjøl står han for en av de mest berømte omvendelsene i kirkehistoria. Han gikk fra å forakte kristendommen fordi den var for naiv til å bli den største kristne tenkeren i Vesten. Evangeliet for kommende søndag …

Continue reading

Marias hensovnelse

Kommende søndag feirer vi dagen for Marias hensovnelse – også kalt for Marimesse. Dagen avløser den to uker lange hensovnelsefasten og har en lang historie som minnedag i Kirken. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen. Maria vitnet med sitt liv om Jesus Kristus på en helt spesiell måte. Hun som fødte Jesus var  …

Continue reading

Noe å tenke på i sommer?

Andre søndag etter pinse

«Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad!» Sitatet kunne vært (og er kanskje) en overskrift i ett av dagens mange trendblader eller blogger skrevet av influensere. Likevel er dette hentet fra Jesu lignelse om den rike bonden. «Du dåre! …» er Guds svar på slike tanker. Den andre søndagen i pinse er penger …

Continue reading

Femte søndag i påsketiden

Søndag 10. mai åpner vi med ordinære høymesser i kirken i Sjøfarendes aldershjem på Nordnes. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at evangelieteksten denne søndagen er hentet fra Jesu egen bønn for sine disipler. I Johannes kapittel 17 får vi høre Herren be for dem som tilhører ham. Han ber om at de både må …

Continue reading

Tredje søndag i påsketiden

I Midtøsten går hyrden foran flokken. Sauene kommer etter, for de kjenner stemmen, og de vet hvem som er deres leder og beskytter. En gang Jesus så utover en folkemengde, syntes han inderlig synd på folket. Han så de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. De visste ikke veien og slik kan det …

Continue reading

Veien til påske!

Dere følger alle våre messer og gudstjenester på Facebook,Youtube eller Instagram. I tillegg kan dere følge liturgiene ved å laste ned dette dokumentet. Fra lørdag før palmesøndag har vi kunnet følge Jesu vandring dag for dag frem mot påske. Likevel er det skjærtorsdag det for alvor begynner å dra seg til. Fra gammelt av er …

Continue reading