Category: sta. Sunniva menighet

Midtfastesøndag

På den fjerde søndag i fastetida får vi høre om brødunderet. Vi får høre om hvordan Jesus metter minst fem tusen mennesker med fem brød og to fisker. Dette er likevel ikke det viktigste. Som fastetekst viser søndagens evangelium oss at mennesket ikke lever av brød alene, men at det like så mye trenger åndelig …

Continue reading

Maria bebudelse

Tirsdag 25. mars feirer vi Maria bebudelse. Dagen er til minne om da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og forkynte at hun skulle føde Kristus. Dagen blir også kalt for Marimesse om våren eller også Vårfrumesse, og er en av de store festdagene i kirkeåret. Sta. Sunniva menighet feirer Maria bebudelse i Hidlerkapellet på …

Continue reading

Det er ved hjelp av Beelsebub!

Fasten er den tiden i kirkeåret vi særlig jobber mot de nedbrytende kreftene både i verden og i oss selv. Dette ser vi særlig den tredje søndagen i fastetiden. Da blir vi stilt ansikt til ansikt med ondskapen og ondskapens åndelige virkelighet, men i dette møtet er vi ikke alene. Vi står sammen med Herren …

Continue reading

Det skal bli som du vil!

Kommende søndag er det andre søndag i fastetida. Temaet er Herrens miskunn, og vi får høre om den kanaaneiske kvinna som ropte: “Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!” Tekstene er: GT-lektie: 1. Mos. 32:24-30, NT-epistel:  1. Tess. 4:1-8 og evangelietekst: Matteus 15:21-28. Celebrant er fader Olav Paulinus. Subdiakon Øystein Johannes har ansvaret for prekenen.

Askeonsdag

Kommende onsdag er det askeonsdag. Dette er en minnedag som markerer begynnelse på den store fasten som varer frem til påskenatt. Askeonsdag er en dag der vi minnes menneskets dødelighet. Derfor er det vanlig å tegne kirkegjengerne med et askekors i pannen – «Kom i hu menneske at du er støv og til støv skal …

Continue reading

Foredrag og pontifikalmesse

Helgen lørdag 15. februar kl. 19 og søndag 16. februar får sta. Sunniva menighet besøk av biskop Roald Nikolai Flemestad.   Program Lørdag 15. februar klokken 19.00: “Hva er et skriftsyn? Om Bibel og tradisjon.” Et foredrag om Bibelens tilblivelse og innhold med særlig vekt på Johannes-evangeliet. Som en forberedelse oppfordres det til å lese …

Continue reading

Kyndelsmesse

2. februar er det kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos. 12: 2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i …

Continue reading

Epifaniatiden

Epifania er festen til minne om Jesu fødsel og dåp og feires 6. januar. Epifania er på mange måter fortsettelsen av  juletiden. Det hele starter med de vise menns  besøk hos Jesusbarnet i stallen. De  viser oss hvem den nyfødte kongesønnen er og vitner om at alle folk skal tilbe barnet i krubben. Epifaniatiden ender med at Jesus …

Continue reading

God jul!

Adventsfesten og generalvikaren

Sundag 8. desember blei fader Ottar Mikael Myrseth innsett som generalvikar i Den nordisk-katolske kyrkja. Sta. Sunniva menighet i Bergen var vertskap for storhendinga, og biskop Roald Nikolai Flemestad leidde først innsetjingsseremonien før han stod i spissen for den påfølgjande messefeiringa. – At eg blir generalvikar tyder at eg kan… les meir her. For fleire bilete frå dagen, gå …

Continue reading