Category: sta. Sunniva menighet

Festhelg med bispevisitas

Slik ser helgen ut i sta. Sunniva menighet. 7. desember: Biskop Roald Nikolai Flemestad visiterer kl. 10.00-14.30: Samtale mellom biskop og kirkegjengere/interesserte. kl. 15:30-16:15: Biskopens samtale med kleresiet kl. 16.30-17.00: Biskopens samtale med menighetsrådet kl. 17:00-18:00: Visitasforedrag kl. 18.00: Vesper (Minnedag for Ambrosius) 8. desember: 2. søndag i advent. (Marias unnfangelse) Fr. Ottar Mikael Myrseth …

Continue reading

Kyrkjebladet for desember

Eit nytt kyrkjeår står for døra, og advent er den storslegne starten på dette året. I Sta. Sunniva kyrkjeblad for desember tek fader Ottar Mikael Myrseth oss med inn i denne tida: “Adventstida fører oss inn i andre dimensjonar enn gløgg, pepparkaker, ribbe og rakettar. Advent slår an tonen for den kristne kyrkja i alle …

Continue reading

Første søndag i advent

Kommende søndag markerer vi første søndag i advent. Advent er en periode med fire søndager som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre …

Continue reading

Advent og vinterfaste

Vi er midt i november og nærmar oss slutten på kyrkjeåret. I denne tida er det tydeleg at alt rundt oss blir mørkare. Dagane er kortare og natta lengre. Naturen lengtar etter vinterdvalen og evangelietekstane våre blir dystrare. Likevel kan vi i alt det mørke skimte eit lys og eit håp, for i det mørke …

Continue reading

Ingen tekstlesing i himmelliturgien

Dagens preike er skrive av den hl. Augustin, som var biskop i Hippo på 300- og 400-talet. Den som høyrer mitt ord og trur på han som har sendt meg, har evig liv og kjem ikkje for dommen, men har gått over frå døden til livet.  Det seier Jesus i dagens tekst. Me strever vel alle …

Continue reading

Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på. Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er døde …

Continue reading

St. Augustin av Hippo predikant

Dagens preike er skrive av den heilage Augustin, biskop i Hippo, som levde frå 354 til 430. Hans hovudtema ut frå dagens preiketekst er forholdet mellom Faderen og Sonen i Treenigheten. Då vår Herre Jesus Kristus talte til jødane, og gav så mange mirakuløse teikn og under, så var det berre nokon av dei som …

Continue reading

Hvem lader livet ditt?

Hvem lader livet ditt?, spurte Fr. Ottar Myrseth sta. Sunniva menighet i dag. Glimt fra dagens messe:

Prostebesøk

Førstkomande søndag feirer vi messe med besøk frå prosten Ottar Myrseth i Selja prost. Han skal preike over teksten i Markus 2:1-12. Fader Svein Bartolomeus er liturg. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 15:1-6. Nytestamentlig epistel er Rom. 4:1-8.

Mikkelsmesse

Førskommende søndag feirer vi Mikkelsmesse. Dette er en kirkehøytid viet til erkeengelen Mikael. Den feires 29. september hvert år. I Norge var Mikkelsmesse helligdag frem til 1770. Merket for Mikkelsmesse på primstaven er som regel en vekt, et attributt som har vært knyttet til Mikael. I folkelig tradisjon har Mikkelsmesse vært en viktig innhøstingsfest og …

Continue reading