Category: sta. Sunniva menighet

Epifania

Ordet «epifania» betyr åpenbarelse og har sin bakgrunn i Matteusevangeliet der vi får høre at: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi …

Continue reading

Tredje søndag i advent

«I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea … kom Guds ord til Johannes». I dag kan Guds ord komme til oss alle. I dag har vi mer enn noen gang før muligheten til å høre Gud tale til oss. Aldri har Bibelen vært så tilgjengelig som nå. Aldri har kirkene …

Continue reading

Brudgommen kommer!

«Ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Først da de hørte dette ropet våknet brudepikene i for alvor – for noen av dem var det allerede for sent. Sitatet ovenfor er hentet fra kapittel 25 i Matteusevangeliet og er en del av Jesu tale om de kommende tider. Hva disse kommende …

Continue reading

19. søndag etter pinse

Søndag 20. oktober feirer vi den 19. søndagen etter pinse. Det store temaet denne messa er det doble kjærlighetsbudet. Velkommen!

Mikkelsmesse

“Englane deira ser alltid min himmelske Fars åsyn,” seier Jesus om Herrens små born. Dei vert verna av verneenglane sine. Dette er evangeliet for Mikkelsmess, minnedagen for erkeengelen Mikael, som vi feirar til helga. Mikael fører kampen i himmelen mot satan og hans allierte. Om vi no trur eller ikkje trur på slike “myter”, så …

Continue reading

Korsmesse om høsten

Søndag 15. september skal vi feire den gamle minnedagen som på primstaven har fått navnet Korsmesse om høsten. I den vestlige kirke er dagen til minne om da Helena, mor til keiser Konstantin den store i Konstantinopel, reiste til Jerusalem og fant igjen det korset som vår herre og mester Jesus Kristus døde på. Dagen …

Continue reading

Tiende søndag etter pinse

“Alle våre rikdommer har vi på lån fra Gud og er satt av til de fattige slik at vi kan få hundrefold belønning tilbake. For de fattige vi deler våre rikdommer med, vil være våre venner og naboer i de evige boliger”, sier Johannes Chrysostomos. Med disse ordene bringer han oss rett inn i temaet …

Continue reading

Trenger du et åndelig hjem?

Første messe etter sommeren er søndag 18. august kl. 11.00. Vi håper å se deg der. Velkommen til oss!

Treenighetssøndagen

Treenighetslæren er ikke noen teologers påfunn eller noe som gradvis har vokst frem i kirken. Det er en åpenbaring fra Gud. I nytestamentlig tid viser han dette for eksempel i Jesu dåp (Luk. 3:21ff) og i misjonsbefalingen (Matt. 28:19). I gammeltestamentlig tid er det mer skjult. Likevel finner vi glimt av treenighetsdogmet i 1. Mos. …

Continue reading

Femte søndag i påsketiden