Den barmhjertige samaritan – messe 10. september kl 11

Jesus forteller lignelser om hvordan himmel og jord henger sammen. Så også med barmhjertigheten. Barmhjertigheten er guddommelig. Og barmhjertighet kan mennesker finne på jorden der Guds barmhjertighet speiles, som er i den kristne kirken, eller for å være i Jesu lignelse: på hospitalet.

Og med våre liv er det likeså. Gud ønsker at de er fylt av denne barmhjertigheten, at de avspeiler Gud. Han sendte Jesus som en barmhjertig samaritan og ønsker at vi skal elske vår neste slik han elsker oss.

Translate »