Den hellige messe

feires hver måned i Sta Sunniva menighet, på søndag kl. 11.00

21. august, 14. søndag e. pinse med fr Lauritz Elias Pettersen
18. sept, 18. søndag e. pinse med fr Tom Hængsle
16. okt, 22. søndag e. pinse med fr Asle Ambrosius Dingstad
13. nov, søndag før domssøndag med fr Ottar Mikael Myrseth
11. des, 3. søndag i advent.

Velkommen i kirken i Haugeveien 35 på Nordnes disse søndagene.
Dessuten blir det som oftest bibel- eller tematime i forkant av de søndagene det er messe-feiring. Interesserte kan melde seg til fr Ottar Mikael på tlf 98876761.