Den hellige messe

feires hver måned i vårhalvåret i Sta Sunniva menighet.

3. januar blir årets jule- og epifania-messe.
31. januar blir førfastetidens messe.
6. mars holdes fastetidens messe.
3. april blir påsketidens messe.
15. mai feires messe på pinsedag.
19. juni kommer treenighetstidens første messe.

Velkommen i kirken i Haugeveien 35 på Nordnes disse søndagene. Dessuten blir det som oftest bibel- eller tematime i forkant av de søndagene det er messe-feiring. Interesserte kan melde seg til fr Ottar Mikael på tlf 98876761.