Deo volente

Tiden går og aposteln Jakob lærer oss noe grunnleggende om tid (Jak 4,13f):
«Dere som sier: ‘Idag eller imorgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger’,- og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare en røk som er synlig en kort stund og så blir borte. Dere skulle heller si: ‘Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.»

Vi er ikke herrer over tider og timer og år. Derfor skal vi lære av Jakob å si: «Deo volente». «Om Gud vil». Om Herren vil, får vi leve. Om Gud vil, får vi realisert vårt nyttårsforsett. Om Gud vil, får vi enda noen levedager. Om Gud vil, skal det bli dager og år.
Deo volente.

Det barnet Maria fødte, fikk navnet Jesus, som betyr ‘Herren frelser’. Navnet ble nevnt allerede av englene, et navn vel kjent i den gamle pakt. Josva som førte israelittene over Jordan-elven etter den vanskelige tiden i ørkenen, bar samme navn. Under dette navn skal vi få leve det kommende år både som mennesker på jorden og som fellesskapet Sta. Sunniva.

Takk Gud for inkarnasjonens under og for ham som bærer navnet over alle navn: Jesus.

Translate »