Det er ved hjelp av Beelsebub!

Fasten er den tiden i kirkeåret vi særlig jobber mot de nedbrytende kreftene både i verden og i oss selv. Dette ser vi særlig den tredje søndagen i fastetiden. Da blir vi stilt ansikt til ansikt med ondskapen og ondskapens åndelige virkelighet, men i dette møtet er vi ikke alene. Vi står sammen med Herren Jesus Kristus, for i oss selv makter vi intet.

“Bli sterke i Herren og hans veldige kraft”, får vi høre i en av tekstene som ofte blir brukt denne søndagen. Grunnen er selvsagt at i møte med Djevelen og hans åndehær er det viktig å stå støtt og ikke gi etter. I evangelieteksten får nemlig høre at; “Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»

Tekstene er: GT-lektie: 2. Mos. 8:16-24, NT-epistel:  Ef. 5:1-14 og evangelietekst: Lukas 11:14-28.

Celebrant og predikant er fader Svein Bartolomeus.

Leave a Reply